inan

listen to the pronunciation of inan
Türkçe - İngilizce
belief; faith, trust, reliance
belief, something believed. (...)
faith, belief
belief

He had strong religious beliefs. - Onun güçlü dini inançları vardı.

Her belief in God is very firm. - Onun Allah'a inancı çok sağlam.

trust

I don't feel that I can trust what he says. - Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum.

I like him, but at the same time I don't really trust him. - Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum.

faith

Tom certainly believes Mary is faithful. - Tom kesinlikle Mary'nin sadık olduğuna inanıyor.

In other words, he is a man of faith. - Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı.

believe in

It is stupid of you to believe in him. - Ona inanman aptallıktır.

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

believe

In my childhood, I believed in Santa Claus. - Çocukluğumda Noel Baba'ya inandım.

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

{f} crediting
{f} credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

come to believe
{f} believed

It is believed that whales have their own language. - Balinaların kendi diline sahip olduklarına inanılmaktadır.

Not everyone believed this plan was a good one. - Bu planın iyi bir plan olduğuna herkes inanmadı.

{f} believing

Tom has a hard time believing anything Mary says. - Tom Mary'nin söylediğine inanarak zor zaman geçiriyor.

He has good grounds for believing that. - Ona inanmak için onun iyi dayanakları var.

reliance
swear by
credited
accredit
accredited
tenet
inan olmaz. You can't have any faith
in (someone, something): Mücteba'nın laflarına inan olmaz. You can't have any faith in what Mücteba says
inan olsun
Believe me, ...: İnan olsun, oradaydı. Believe me, he was there
boş inan
superstition
ister inan ister inanma
believe it or not
İngilizce - İngilizce

inan teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

inanity
Something that is inane

Working in any bureaucracy means being bedeviled by inanities daily.

inanity
total lack of meaning or ideas
inanity
The property of being inane, of lacking material of interest or satisfaction, emptiness
inanity
{i} foolishness, silliness; hollowness, vanity; emptiness; something foolish or inane
inanity
Inanition; void space; vacuity; emptiness
inanity
An inane, useless thing or pursuit; a vanity; a silly object; chiefly in pl
inanity
as, the inanities of the world
inanity
Want of seriousness; aimlessness; frivolity
Türkçe - Türkçe
İnanmak işi
Bir kimseye, bir şeye bütün varlığıyla inanma
inanma, güvenme
Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat
İNAN
(Osmanlı Dönemi) Dizgin
İNAN
(Osmanlı Dönemi) İdare etme, yürütme
ergin inan
Bizans ikonlarından ve Türk Halk sanatındaki el yazmalarından etkilenen, özgü baskı ve resimleri ile tanınan sanatçımız
ergin inan
Türk halk sanatından ve Bizans ikonlarından esinlendiği özgün baskı ve resimleriyle tanınmış,1943 doğumlu sanatçımız
jale inan
Side ve Perge'de 40 yılı aşkın bir süredir kazılar yaparak bu iki kentin ortaya çıkarılmasına önemli katkılarda bulunmuş ünlü kadın arkeoloğumuz
mustafa inan
Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı'nda yaşamını anlattığı ünlü mühendis ve makanik bilgini
İngilizce - Türkçe

inan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inanity
ahmaklık
inanity
anlamsız söz
inanity
saçmalık
inanity
anlamsızlık
inanity
boşluk
inanity
anlamse söz
inanity
{i} boş lâf
inan