inançla

listen to the pronunciation of inançla
Türkçe - İngilizce
faithfully
inanç
{i} faith

Faith makes all things possible.... love makes all things easy. - İnanç her şeyi mümkün kılar....aşk her şeyi kolaylaştırır.

In other words, he is a man of faith. - Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı.

inanç
belief

Atheism isn't a religious belief. - Ateizm dinî bir inanç değildir.

His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family. - Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.

inanç
{i} confidence

Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence. - Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur.

batıl inançla ilgili
superstitious
inanç
conviction

Carl Gustav Jung, the founder of analytical psychology, always respected the religious convictions of his patients very much. - Carl Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusu, her zaman hastalıklarının dini inançlarına çok saygı gösterdi.

They don't have any deep convictions. - Hiç inançları yoktur.

inanç
religion

Superstition is the religion of feeble minds. - Batıl inanç güçsüz akılların dinidir.

inanç
{i} reliance
inanç
{i} credence
inanç
notion
inanç
folk
inanç
creed

There are no creeds in mathematics. - Matematikte hiçbir inanç yoktur.

inanç
credit
inanç
persuasion
inanç
{i} opinion

You shouldn't give up your beliefs just because you married someone whose opinion is different. - Fikri farklı olan biriyle evlendiğin için inançlarından vazgeçmemelisin.

inanç
{i} conscience
inanç
{i} faithfulness
inanç
{i} positiveness
inanç
{i} cult
inanç
affiance
inanç
opinions
inanç
{i} dogma
inanç
belief, creed, faith, conviction, credit; confidence, trust
inanç
{i} credo
inanç
{i} tenet
inanç
something believed, belief
inanç
confidence, trust, faith
inanç
(Hukuk) convict

They don't have any deep convictions. - Hiç inançları yoktur.

They have very deep convictions. - Çok derin inançları var.

kuvvetli inançla
pietistically
Türkçe - Türkçe

inançla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

inanç
İnanılan şey, görüş, öğreti
inanç
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat
inanç
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
inanç
Tanrı'ya, bir dine inanma, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa
inanç
Birine duyulan güven, inanma duygusu
inanç
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner
inanç
Birine duyulan güven, inanma duygusu. İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç
İnanç
(Osmanlı Dönemi) VİCDAN
İnanç
(Hukuk) İTİKAT
inançla