honestly, sincerely, truly, steadily

listen to the pronunciation of honestly, sincerely, truly, steadily
İngilizce - Türkçe

honestly, sincerely, truly, steadily teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

faithfully
imanla
faithfully
inanarak
faithfully
mümince
faithfully
müridane
faithfully
orijinaline sadık kalarak
faithfully
içtenlikle
faithfully
tam olarak
faithfully
sadakatle

Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim. - I will serve my country faithfully.

Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi. - Tom performed his duties faithfully.

faithfully
samimi olarak
faithfully
şiddetle
faithfully
inançla
faithfully
dürüstçe
faithfully
tam olarak/sadakatla
faithfully
kati olarak
faithfully
doğrulukla
faithfully
bağlılıkla
İngilizce - İngilizce
{a} faithfully
honestly, sincerely, truly, steadily