loyally; devotedly; accurately; credibly; truly

listen to the pronunciation of loyally; devotedly; accurately; credibly; truly
İngilizce - Türkçe

loyally; devotedly; accurately; credibly; truly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

faithfully
imanla
faithfully
inanarak
faithfully
mümince
faithfully
müridane
faithfully
orijinaline sadık kalarak
faithfully
içtenlikle
faithfully
tam olarak
faithfully
sadakatle

Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi. - Tom performed his duties faithfully.

Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim. - I will serve my country faithfully.

faithfully
samimi olarak
faithfully
şiddetle
faithfully
inançla
faithfully
dürüstçe
faithfully
tam olarak/sadakatla
faithfully
kati olarak
faithfully
doğrulukla
faithfully
bağlılıkla
İngilizce - İngilizce
faithfully
loyally; devotedly; accurately; credibly; truly