adlı

listen to the pronunciation of adlı
Türkçe - İngilizce
judiciary
famous, celebrated
entitled
yclept
called by name (Archaic)
named, called; famous ünlü
named

Tom is apparently dating a girl named Mary. - Tom görünüşte Mary adlı bir kızla çıkıyor.

Do you know anyone named Tom? - Tom adlı birini tanıyor musun?

called

Dr. Sagan suffered from a rare bone marrow disease called myelodysplasia. - Dr. Sagan miyelodisplazi adlı ender bir kemik iliği hastalığından muzdaripti.

I heard a song called Apologize on the radio. - Radyoda Apologize adlı bir şarkının çaldığını duydum.

called by, named: Anıl adlı bir çocuk a boy named Anıl
hight
famous
titled
entıtled
adlı adı
ile by its right name
adlı sanlı
famed, celebrated
adlı sanlı
famous ünlü
takma adlı
pseudonymous
Türkçe - Türkçe
Ünlü
Adı olan: "Bence Ahmet Hamdi'nin en büyük şaheseri 'Beş Şehir' adlı ölmez yapıtıdır."- H. Taner. Ünlü
Adı olan
diye
adlı sanlı
Ünlü
eş adlı
Eş sesli
İngilizce - Türkçe

adlı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adlı tıp kurumu
Council of forensic medicine
adlı