in command, responsible over

listen to the pronunciation of in command, responsible over
İngilizce - Türkçe

in command, responsible over teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in charge
sorumlu

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

Tom olaydan sorumlu komitede. - Tom is on the committee in charge of the event.

in charge
görevli
in charge
görevde

Bu görevden ben sorumluyum. - I'm in charge of this mission.

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

in charge
vazifede
in charge
vazifeli
in charge
iş başında
in charge
bakmak
in charge
Görevli, sorumlu, işbaşında
in charge
sorumlu, mesul
in charge
(Fiili Deyim ) görevli , sorumlu , işbaşında
in charge
nezaret altında
in charge
başkasının sorumluluğunda
in charge
(isim)zaret altında, başkasının sorumluluğunda
İngilizce - İngilizce
in charge
in command, responsible over