important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount

listen to the pronunciation of important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount
İngilizce - Türkçe

important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

significant
{s} önemli

Onun önemli olabileceğini düşündüm. - I thought it might be significant.

Süper güçler silahsızlanmada önemli gelişme yaptılar. - The superpowers made significant progress in disarmament.

significant
anlamlı

Üniversitedeki hayat anlamlıdır. - The life in the university is significant.

Her sözcük anlamlıdır. - Every word is significant.

significant
belirgin
significant
{s} kayda değer
significant
{s} kayda değer, önemli, mühim; dikkate değer
significant
anlamlı/önemli
significant
anlam taşıyan
significant
{s} manâlı
significant
değerli
significant
belirtici
significant
significantlymanalı bir şekilde
significant
{s} anlamlı, manalı
significant
(Tıp) Mühim, önemli
İngilizce - İngilizce
{s} significant
important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount