important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount

listen to the pronunciation of important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount
Englisch - Türkisch

Definition von important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount im Englisch Türkisch wörterbuch

significant
{s} önemli

Onun önemli olabileceğini düşündüm. - I thought it might be significant.

Süper güçler silahsızlanmada önemli gelişme yaptılar. - The superpowers made significant progress in disarmament.

significant
anlamlı

Her sözcük anlamlıdır. - Every word is significant.

Herkesin bildiği gibi, bugün bizim için çok anlamlı bir gündür. - As everyone knows, today is a very significant day for us.

significant
belirgin
significant
{s} kayda değer
significant
{s} kayda değer, önemli, mühim; dikkate değer
significant
anlamlı/önemli
significant
anlam taşıyan
significant
{s} manâlı
significant
değerli
significant
belirtici
significant
significantlymanalı bir şekilde
significant
{s} anlamlı, manalı
significant
(Tıp) Mühim, önemli
Englisch - Englisch
{s} significant
important, consequential; meaningful, having meaning; of a considerable amount
Favoriten