imaginative intellectual play pretending with intention to deceive

listen to the pronunciation of imaginative intellectual play pretending with intention to deceive
İngilizce - İngilizce
pretense
imaginative intellectual play
make-believe
imaginative intellectual play
pretence
imaginative intellectual play
pretense
imaginative intellectual play pretending with intention to deceive

  Heceleme

  im·ag·i·na·tive in·tel·lec·tu·al play pretending with in·ten·tion to de·ceive

  Türkçe nasıl söylenir

  îmäcınıtîv întılekçuıl pley pritendîng wîdh întençın tı dîsiv

  Telaffuz

  /əˈmaʤənətəv ˌəntəˈlekʧo͞oəl ˈplā prēˈtendəɴɢ wəᴛʜ ənˈtenʧən tə dəˈsēv/ /ɪˈmæʤənətɪv ˌɪntəˈlɛkʧuːəl ˈpleɪ priːˈtɛndɪŋ wɪð ɪnˈtɛnʧən tə dɪˈsiːv/

  Günün kelimesi

  mecca