imaginative intellectual play

listen to the pronunciation of imaginative intellectual play
imaginative intellectual play

  Heceleme

  im·ag·i·na·tive in·tel·lec·tu·al play

  Türkçe nasıl söylenir

  îmäcınıtîv întılekçuıl pley

  Telaffuz

  /əˈmaʤənətəv ˌəntəˈlekʧo͞oəl ˈplā/ /ɪˈmæʤənətɪv ˌɪntəˈlɛkʧuːəl ˈpleɪ/

  Günün kelimesi

  ides