ileri sürme

listen to the pronunciation of ileri sürme
Türkçe - İngilizce
allegation
(Felsefe) assertion
alleging
allege
profession
induction
pleading
enunciation
ileri sürmek
{f} assert
ileri sürmek
{f} propound
ileri sürmek
allege
ileri sürmek
come up with

You don't have to come up with an unusual topic for your speech. - Konuşman için alışılmamış bir konu ileri sürmek zorunda değilsin.

You don't have to come up with an unusual topic for your speech. - Konuşman için tuhaf bir konu ileri sürmek zorunda değilsin.

ileri sür
propel
ileri sürmek
{f} urge
ileri sürmek
affirm
ileri sürmek
contend
ileri sürmek
put forth
ileri sürmek
introduce
ileri sürmek
propel
ileri sürmek
bring about
ileri sürmek
(Ticaret) claim
ileri sürmek
plead
ileri sürmek
wheel out
ileri sürmek
profess
ileri sürmek
argue
ileri sürmek
throw out
ileri sürmek
hold out
ileri sürmek
raise
ileri sürmek
weave
ileri sür
propound
ileri sür
{f} propounding
ileri sür
brought forward
ileri sür
put forward

My friend put forward a good suggestion. - Arkadaşım iyi bir fikir ileri sürdü.

Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman. - Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ileri sürüldü.

ileri sür
bring forward
ileri sür
{f} propounded
ileri sürmek
bring forward
ileri sürmek
moot
ileri sürmek
submit
ileri sürmek
set forth
ileri sürmek
put forward
ileri sürmek
push forward
ileri sür
bring#forward
ileri sürmek
advance
ileri sürmek
bring sth up
defi ileri sürme
(Kanun) making of plea
ileri sürmek
to put sth forward, to bring sth forward, to allege, to raise, to propound, to contend
ileri sürmek
set forward
ileri sürmek
1. to drive (someone, something) forward. 2. to put forward, set forth (an idea)
ileri sürmek
(Hukuk) assert, urge
ileri sürmek
hold forth
ileri sürmek
drive on
ileri sürmek
broach
ileri sürmek
publish
ileri sürmek
propose
ileri sürmek
interpose
ileri sürmek
enunciate
ileri sürmek
present
ileri sürmek
pronounce
ileri sürmek
lay
ileri sürmek
press home
ileri sürmek
set up
ileri sürmek
prefer
ileri sürmek
(kanıt) adduce
ileri sürmek
(deyim) bring sth. up
ileri sürmek
observe
ileri sürmek
weigh in with
Türkçe - Türkçe

ileri sürme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

İleri sürmek
getirmek
İleri sürmek
serdetmek
ileri sürme