ilâveten

listen to the pronunciation of ilâveten
Türkçe - İngilizce
else
additionally
extra
in addition to

In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology. - Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

farther
in addition (to)
in addition (to), over and above
by the same token
further
thereto
an additional
top
additional
boot
as well as
in addition

I had to pay 5 dollars in addition. - İlaveten 5 dolar ödemek zorunda kaldım.

In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology. - Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

Türkçe - Türkçe
Ek olarak, ek yoluyla, ekleyerek
İLÂVETEN
(Osmanlı Dönemi) İlâve olarak, ekliyerek, katarak, arttırarak
ilâveten