işlemde

listen to the pronunciation of işlemde
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) in progress
(Bilgisayar) in process
işlem
operation

I have a few questions about Tom's operation. - Tom'un işlemi hakkında birkaç sorum var.

The two main operations in calculus are the integral and the derivative. - İntegral ve türev, kalkülüs'te iki ana işlemdir.

işlem
transaction

I must close this transaction within a week. - Bu işlemi bir hafta içinde kapatmalıyım.

I have to close this transaction within a week. - Bir hafta içinde bu işlemi kapatmak zorundayım.

işlem
process

I will buy you a new word processor. - Ben sana yeni bir kelime işlemci satın alacağım.

I would like to use your word processor. - Ben kelime işlemcini kullanmak istiyorum.

işlem
procedure

This is the regular procedure. - Bu normal bir işlemdir.

This is an illegal procedure. - Bu yasal olmayan bir işlemdir.

işlem
{i} treatment

We carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures. - Biz beyazlatma gibi işlemleri yaparız. Ayrıca tütün lekesi çıkarırız ve diğer temizleme işlemlerini yaparız.

işlem
(Ticaret) conditions
işlem
(Bilgisayar) instruction
işlem
sum
işlem
background processing
işlem
trading
işlem
traffic
işlem
(Bilgisayar) progress
işlem
proceeding
işlem
op
işlem
activity
işlem
treating
işlem
(borsa) bargain
işlem
banking
işlem
(Matematik) operation
işlem
(Hukuk) act, operation, transaction
işlem
(a) procedure; (a) transaction; (an) operation (any of the steps necessary to effect something)
işlem
operation; transaction; process, treatment
işlem
operation , processing , process
işlem
action

Layla launched a legal action to gain custody of her three children. - Leyla, üç çocuğunun velayetini almak için yasal işlem başlattı.

No further action will be taken. - Başka bir işlem yapılmayacaktır.

işlem
effect
işlem
processing

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

Türkçe - Türkçe

işlemde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

işlem
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
işlem
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak, birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
işlem
Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi
işlem
Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele
işlem
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
işlem
Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
İşlem

İşleyen demir paslanmaz. - İşlemeyen demir pas tutar.

İşlem
muamele
işlemde