içeride

listen to the pronunciation of içeride
Türkçe - İngilizce
in
within

He was surprised to hear a cry from within. - İçeriden bir çığlık duyduğuna şaşırmıştı.

1. (being) inside; indoors; in the interior; inland. 2. (Konuşma Dili) in jail, in prison. 3. in debt
(ülke) up
inland
within doors
inside

It's too sunny to stay inside. - İçeride kalmak için çok güneşli.

Keep the kids inside. - Çocukları içeride tut.

with in
inwardly
içeri
in
içeride kalmak
keep in
içeride olmak
(Konuşma Dili) 1. to be in jail, be in the clink. 2. to have lost (a certain amount of money), be out (a certain amount of money); to be in debt
içeri
{s} indoor

Do you wear shoes indoors? - İçeride ayakkabı giyer misin?

We are eating breakfast indoors. - Biz içeride kahvaltı ediyoruz.

içeri
clink
içeri
indoors

I prefer to stay indoors. - Ben içeride kalmayı tercih ederim.

Keep the kids indoors. - Çocukları içeride tutun.

içeri
(Bilgisayar) outset
içeride tut
kept in
içeride tut
keep in
içeri
go inside
İçeri
come inside
bir içeride bir dışarıda olan
in and out
içeri
within

Tom should be here within fifteen minutes. - Tom on beş dakika içerisinde burada olmalı.

Within days, Japan captured the American island of Guam. - Birkaç gün içerisinde, Japonya, Amerikan Guam adasını ele geçirdi.

içeri
inside, interior; clink, the cooler, the nick, the can" " kodes; in, inside, to the inside
içeri
inner, interior, inside: içeri daire the inner apartment
içeri
inside, interior, inner part: Evin dışı çirkin, fakat içerisi güzel. The house's exterior is ugly, but its interior is attractive
içeri
(Konuşma Dili) jail, prison
içeri
(a person's) true self, heart, soul
içeri
(moving) in, inside, within; indoors; into the interior; inland: Feriha içeri girdi. Feriha went inside. Büyük İskender ordusunu içeri yürütmeye karar verdi. Alexander the Great decided to march his army into the interior
Türkçe - Türkçe

içeride teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

içeri
Hapishane
içeri
Gönül, yürek
içeri
İç yana, iç yana doğru
içeri
İç yüzeyde, iç bölümde olan
içeri
Belirtilen durumunda, iç, iç yüzey. İç yüzeyde, iç bölümde olan. İç yana, iç yana doğru: "İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi."- P. Safa
içeri
Belirtilen durumunda, iç, iç yüzey
içeri
İç yan, iç bölüm
içeri
in
içeride