horrible, dreadful, frightful, shocking

listen to the pronunciation of horrible, dreadful, frightful, shocking
İngilizce - Türkçe

horrible, dreadful, frightful, shocking teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hideous
iğrenç

O şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç resimlerinden biridir. - That is one of the most hideous paintings I have ever seen.

Ne iğrenç görünümlü bir kanepe. - What a hideous-looking couch.

hideous
igrenç
hideous
korkunç bir surette
hideous
berbat

Tom'un berbat bir baş ağrısı vardı. - Tom had a hideous hangover.

hideous
hideously iğrenç bir şekilde
hideous
{s} korkunç

Polis henüz bu korkunç suçu işlemiş kişiyi yakalamış değil. - The police haven't yet caught the person who committed this hideous crime.

Orada korkunç bir canavar yaşardı. - A hideous monster used to live there.

hideous
korkunçluk
hideous
hideousness igrençlik
hideous
{s} çok çirkin, iğrenç, korkunç
hideous
{s} çirkin
İngilizce - İngilizce
{a} hideous
horrible, dreadful, frightful, shocking