to mention by way of courtesy, implying remembrance and good will

listen to the pronunciation of to mention by way of courtesy, implying remembrance and good will
İngilizce - Türkçe

to mention by way of courtesy, implying remembrance and good will teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

commend
ısmarlamak
commend
emanet et
commend
takdir etmek
commend
övmek
commend
öv

Mark o kadar dürüsttür ki bunun için herkes onu över. - Mark is so honest that everybody commends him for it.

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

commend
{f} emanet etmek
commend
{f} tavsiye etmek
commend
emanet et/takdir et
commend
{f} tavsiye etmek, salık vermek
commend
{f} methetmek
commend
{f} saygılarını sunmak
İngilizce - İngilizce
commend
to mention by way of courtesy, implying remembrance and good will