sadakatle

listen to the pronunciation of sadakatle
Türkçe - İngilizce
loyally
faithfully

I will serve my country faithfully. - Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim.

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

devoted
truly
sadakat
faithfulness

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

sadakat
loyalty

I question your loyalty. - Sadakatını sorguluyorum.

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

sadakât
fidelity

What bothers him is not the fidelity. - Onu rahatsız eden sadakat değil.

How do you define fidelity? - Sadakati nasıl tanımlıyorsun?

sadakât
{i} loyalty

I appreciate her loyalty. - Onun sadakatini takdir ediyorum.

Can I count on your loyalty? - Ben sadakatine güvenebilir miyim?

sadakat
fidelity

How do you define fidelity? - Sadakati nasıl tanımlıyorsun?

What bothers him is not the fidelity. - Onu rahatsız eden sadakat değil.

sadakât
faithfulness

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

sadakât
constancy
sadakât
{i} devotion
sadakât
{i} Truth
sadakât
{i} allegiance
sadakat
loyalism
sadakat
commitment

Marriage is a lifelong commitment. - Evlilik ömür boyu sadakattir.

sadakat
fealty
sadakat
faith

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

sadakat
allegiance
sadakat
adherence
sadakat
troth
sadakat
credit
sadakat
faithfulness, fidelity, loyalty, allegiance, constancy, adherence
sadakat
singlenuss
sadakat
staunchness
sadakat
faithfullness
sadakat
faithful

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

sadakat
staunch
sadakât
troth
sadakât
{i} obedience
sadakât
faith

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

sadakât
trustiness
sadakât
{i} trueness
sadakât
{i} singleness
Türkçe - Türkçe

sadakatle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SADAKAT
(Osmanlı Dönemi) (Sadaka. C.) Sadakalar
Sadakat
(Osmanlı Dönemi) VELAYET
sadakat
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
sadakat
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk: "Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum."- R. H. Karay
sadakât
(Osmanlı Dönemi) zekatlar, sadakalar
sadâkat
(Osmanlı Dönemi) tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbi bağlılık
sadakatle