hilariously

listen to the pronunciation of hilariously
İngilizce - Türkçe
neşelice
komik/neşeli bir şekilde
hilarious
eğlendirici

Hillary'nin konuşması eğlendiriciydi. - Hillary's speech was hilarious.

Bunun eğlendirici olduğunu düşünüyorum. - I think it's hilarious.

hilarious
{s} gürültülü ve neşeli
hilarious
komik/neşeli
hilarious
{s} gürültülü
hilarious
komik

Tom'un esprileri komiktir, birkaç bira içtikten sonra daha da komikleşir. - Tom's jokes are hilarious and get even better after he's had a few beers.

O o kadar komikti ki gülmekten homurdandım. - It was so hilarious that I snorted with laughter.

hilarious
gülünç
hilarious
şamatalı
hilarious
gürültulü ve neseli
hilarious
hilarity neşe
hilarious
şen şatır
hilarious
kahkaha
hilarious
neşeli

Onun neşeli olduğunu düşündüm. - I thought it was hilarious.

Tom'un yaptığı şey neşeliydi. - What Tom did was hilarious.

İngilizce - İngilizce
In a hilarious manner
{s} mirthfully, cheerfully; in an amusing manner, funnily
in a hilarious manner; "hilariously funny"
in a hilarious manner; "hilariously funny
hilarious
boisterously merry
hilarious
{s} merry, jolly, cheerful; very funny, amusing
hilarious
marked by or causing boisterous merriment or convulsive laughter; "hilarious broad comedy"; "a screaming farce"; "uproarious stories
hilarious
marked by or causing boisterous merriment or convulsive laughter; "hilarious broad comedy"; "a screaming farce"; "uproarious stories"
hilarious
If something is hilarious, it is extremely funny and makes you laugh a lot. We thought it was hilarious when we first heard about it + hilariously hi·lari·ous·ly She found it hilariously funny. extremely funny (hilarus , from hilaros)
hilarious
Very funny; causing great merriment and laughter
hilarious
Mirthful; noisy; merry
hilariously

  Heceleme

  hi·la·ri·ous·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  hîleriısli

  Telaffuz

  /həˈlerēəslē/ /hɪˈlɛriːəsliː/

  Etimoloji

  [ hi-'lar-E-&s, hI-, -'ler- ] (adjective.) circa 1840. irregular from Latin hilarus, hilaris cheerful, from Greek hilaros.

  Günün kelimesi

  argus