kahkaha

listen to the pronunciation of kahkaha
Türkçe - İngilizce
laughter

The hyena's bark sounds like laughter. - Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor.

Laughter is the best medicine. - Kahkaha en iyi ilaçtır.

laugh

The demon grabbed my sister and, with howling laughter, cast her into a bottomless pit. - Şeytan kız kardeşimi yakaladı ve, muazzam bir kahkahayla, onu dipsiz bir çukura fırlattı.

Tom burst out laughing when he saw Mary dancing a jig. - Tom Mary'yi jig dansı yaparken gördüğünde kahkahalara boğuldu.

haw haw
(kaba) cackle
guffaw
loud laughter, chuckle, chortle
heehaw
loud laughter
chuckle
snort
chortle
hilarious
hoot of laughter
kahkaha ile gülmek
snort
kahkaha ile gülmek
roar
kahkaha atmak
to laugh loudly; to guffaw
kahkaha atmak
guggle
kahkaha atmak
to laugh loudly
kahkaha ile gülmek
to laugh loudly, roar with laughter; to guffaw
kahkaha krizi
fit of laughter
kahkaha tufanı
explosion of laughter
kahkaha tufanı
gale of laughter
kahkaha tufanı
screams of laughter
kahkaha çiçeği
bindweed
kaba kahkaha
horse laugh
kahkaha atmak
laugh

I'm so busy laughing and crying every day I don't have time to study. - Her gün kahkaha atmakla ve ağlamakla çok meşgulüm bu yüzden ders çalışmak için zamanım yok.

kahkaha atmak
laugh loudly
kahkahalar
laughter

The boy was not humiliated by the laughter of his classmates. - Çocuk, sınıf arkadaşlarının kahkahalarından gocunmadı.

The circus and the show are brimful of fun and laughter. - Sirk ve gösteri eğlence ve kahkahalarla doludur.

abartılı kahkaha
epic laughter
gürültülü kahkaha
guffaw
gürültülü kahkaha
belly lough
gürültülü kahkaha
roaring
gürültülü kahkaha
shout of laughter
gürültülü kahkaha
heehaw
gürültülü kahkaha atmak
heehaw
kahkaha atmak
{f} cachinnate
kahkaha atmak
raise a laugh
kahkaha atmak
burst into laughter
kahkaha atmak
{f} howl
kahkahalar
shouts of laughter
çınlayan kahkaha
ringing laugh
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Yüksek sesle ve çokça gülme
Yüksek sesle gülme
gülme
KAHKAHA'
(Osmanlı Dönemi) Öldürücü bir yılan
kahkaha çiçeği
İki çeneklilerden, çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi, pembe veya morumsu çiçekler açan, bir veya çok yıllık, tırmanıcı ve otsu bir süs bitkisi, gündüzsefası
kahkaha çiçeği
Gündüz sefası
kahkaha