very funny; causing great merriment and laughter

listen to the pronunciation of very funny; causing great merriment and laughter
İngilizce - Türkçe

very funny; causing great merriment and laughter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hilarious
{s} gürültülü
hilarious
komik/neşeli
hilarious
{s} gürültülü ve neşeli
hilarious
{s} eğlendirici

Tom'un konuşması gerçekten eğlendiriciydi. - Tom's speech was hilarious.

Tom Mary'nin şakasının eğlendirici olduğunu düşündü. - Tom thought Mary's joke was hilarious.

hilarious
komik

O en komik komedyenlerden biridir. - He is one of the most hilarious comedians.

O o kadar komikti ki gülmekten homurdandım. - It was so hilarious that I snorted with laughter.

hilarious
şamatalı
hilarious
gülünç
hilarious
{s} neşeli

Onun neşeli olduğunu düşündüm. - I thought it was hilarious.

Tom'un yaptığı şey neşeliydi. - What Tom did was hilarious.

hilarious
hilarity neşe
hilarious
kahkaha
hilarious
gürültulü ve neseli
hilarious
şen şatır
İngilizce - İngilizce
hilarious
very funny; causing great merriment and laughter