eğlendirici

listen to the pronunciation of eğlendirici
Türkçe - İngilizce
entertaining
hilarious

Hillary's speech was hilarious. - Hillary'nin konuşması eğlendiriciydi.

Tom thought Mary's joke was hilarious. - Tom Mary'nin şakasının eğlendirici olduğunu düşündü.

diverting
entertaining, amusing
amusing, entertaining
funny
recreative
amuse
humourous
fun
jesting
racy
recreational
pawky
amusing

She told her children an amusing story. - Çocuklarına eğlendirici bir hikaye anlattı.

The children say such amusing things. - Çocuklar böyle eğlendirici şeyler söylüyor.

eğlendirici bir şekilde
amusingly
eğlendirici piyes
divertimento
Türkçe - Türkçe
eğlendirici