highly reactive; people who react quickly or feel emotional

listen to the pronunciation of highly reactive; people who react quickly or feel emotional
İngilizce - Türkçe

highly reactive; people who react quickly or feel emotional teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impulsive
{s} düşünmeden hareket eden
impulsive
{s} düşüncesiz

Tom düşüncesiz bir alıcı. - Tom is an impulsive buyer.

Tom biraz düşüncesiz, değil mi? - Tom is a little impulsive, isn't he?

impulsive
dürtüsel

Tom, Mary'nin dürtüsel olduğunu söyledi. - Tom said that Mary was impulsive.

Tom dürtüsel ve bencildir. - Tom is impulsive and self-centered.

impulsive
(Tıp) impulsif
impulsive
atılgan
impulsive
itici

Tom itici ve sabırsız. - Tom is impulsive and impatient.

İtici olmak için kötü bir zaman. - It's a bad time to be impulsive.

impulsive
düşüncesizce hareket eden
impulsive
(makine) Çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren (kuvvet)
impulsive
Tahrik edici, teşvik edici
impulsive
(Tıp) Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı
impulsive
(Askeri) Düşüncesizce hareket eden, tahrik edici
impulsive
{s} düşüncesizce davranan
impulsive
{s} ruhb. tepisel
impulsive
birdenbire
impulsive
{s} dürtücü
impulsive
impulsiveness düşünmeden hareket etme
impulsive
çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden
İngilizce - İngilizce
impulsive

Stop being so Impulsive!.

highly reactive; people who react quickly or feel emotional