dürtücü

listen to the pronunciation of dürtücü
Türkçe - İngilizce
impulsive
challenging
dürtü
drive

A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive. - Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır.

Tom has no drive or ambition. - Tom'un hiçbir dürtü veya hırsı yok.

dürtü
{i} urge

Tom felt a sudden urge to leave the room. - Tom ani bir odayı terk etme dürtüsü hissetti.

He felt a sudden urge to write a novel. - Bir roman yazmak için ani bir dürtü hissetti.

dürtü
{i} stimulation
dürtü
{i} impulse

It was hard to resist the impulse to wring Tom's neck. - Tom'un boynunu sıkma dürtüsüne karşı koymak zordu.

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

dürtü
incentive
dürtü
motivate
dürtü
spike
dürtü
spur
dürtü
motive
dürtü
leverage
dürtü
compulsion

He could not control his compulsion to kill. - O, öldürme dürtüsünü kontrol edemedi.

dürtü
{i} impulsion
dürtü
provocation
dürtü
{i} impetus
dürtü
prod
dürtü
{i} challenge
dürtü
{i} ginger
dürtü
{i} motivation
dürtü
drive, motive, impulse, incentive
dürtü
psych. drive, compulsion, impulse
Türkçe - Türkçe

dürtücü teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

dürtü
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
dürtü
Fizyolojik veya ruhi dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
dürtü
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim, muharrik
dürtücü