hello, hi

listen to the pronunciation of hello, hi
İngilizce - Türkçe

hello, hi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
münasebet
respect
ihtiram
respect
saygı duymak

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

respect
saygınlık
hullo
bkz.hello
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
hullo
{ü} maşallah
hullo
{ü} alo
hullo
{ü} merhaba
hullo
{ü} yahu
hullo
{ü} vay be
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respect
{i} uyma

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
İngilizce - İngilizce
{ü} hullo
respect
hello, hi