hazırlıklar

listen to the pronunciation of hazırlıklar
Türkçe - İngilizce
dispositions
arrengements
arrangements

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
preparation

He failed in the examination for lack of preparation. - Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu.

Most students are doing preparation for the term examination. - Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

hazırlık
provision
hazırlık
prep

Most students are doing preparation for the term examination. - Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

We have to finish preparations for the party by tomorrow. - Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız.

hazırlık
preliminary
hazırlık
arrangement

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
(Jeoloji,Madencilik) development
hazırlık
arrange

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
standby
hazırlık
{s} preparative
hazırlık
preparedness
hazırlık
{s} preparatory
hazırlık
{i} Providence
hazırlık
readiness; preparation, arrangement
hazırlık
stand by
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) İSTİHZARAT
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) İ'BA'
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) ATAD
Hazırlık
anıklık
hazırlık
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
hazırlıklar