hateful; shocking

listen to the pronunciation of hateful; shocking
İngilizce - Türkçe

hateful; shocking teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hideous
iğrenç

Bu iğrenç sözleri tekrar söyleme! - Don't say these hideous words again!

Bazı şeyler onları temizlediğin zaman daha iğrenç olur. - Some things get more hideous, when you clean them.

hideous
igrenç
hideous
korkunç bir surette
hideous
berbat

Tom'un berbat bir baş ağrısı vardı. - Tom had a hideous hangover.

hideous
hideously iğrenç bir şekilde
hideous
{s} korkunç

Polis henüz bu korkunç suçu işlemiş kişiyi yakalamış değil. - The police haven't yet caught the person who committed this hideous crime.

Orada korkunç bir canavar yaşardı. - A hideous monster used to live there.

hideous
korkunçluk
hideous
hideousness igrençlik
hideous
{s} çok çirkin, iğrenç, korkunç
hideous
{s} çirkin
İngilizce - İngilizce
hideous
hateful; shocking