(teşrif. c.) resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. protokol

listen to the pronunciation of (teşrif. c.) resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. protokol
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) TEŞRİFAT
(teşrif. c.) resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. protokol

    Heceleme

    (teş·rif. c.) resm·î ka·bul ve zi·ya·ret·ler·de·ki ka·bul me·ra·si·mi. pro·to·kol

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    calvary