hatıra

listen to the pronunciation of hatıra
Türkçe - İngilizce
memory

Without the slightest doubt, the dream was a memory from a previous life. - En ufak bir şüphe olmadan, rüya daha önceki hayattan bir hatıraydı.

souvenir

Did you get a souvenir for your girlfriend? - Kız arkadaşın için bir hatıra eşya aldın mı?

Tom brought back some souvenirs. - Tom bazı hatıra eşyaları geri getirdi.

remembrance
keepsake
memento
recollection

That is in my recollections. - Bu, benim hatıralarımın içinde.

recollection, memory, reminiscence
heirloom
commemorative
souvenir, memento, keepsake
token
relic
survival
memory, remembrance, recollection, reminiscence; souvenir, memento, keepsake
remember
indelible
reminder
reminiscence
souvenier
hatıra eşya
souvenir

Did you get a souvenir for your girlfriend? - Kız arkadaşın için bir hatıra eşya aldın mı?

Tom brought back some souvenirs. - Tom bazı hatıra eşyaları geri getirdi.

hatıra (ve hayale) gelmemek
(for a possibility) not even to occur to one
hatıra defteri
1. diary. 2 autograph book
hatıra defteri
diary
hatıra defteri
daybook
hatıra defterine yazmak
diarize
hatıra eşya
remembrance
hatıra getirmek
(for something) to remind someone of (something)
hatıra gönüle bakmamak
not to let one's consideration for someone prevent one from doing what is right
hatıra olarak
as a keepsake
hatıra olarak
as a souvenir
hatıra olarak
for a keepsake
hatıra pulu
commemorative stamp
hatıralar
{i} memoirs

My friends urged me to write my memoirs. - Arkadaşlarım hatıralarımı yazmam için beni zorladı.

hatıralar
remembrances
hatıralar
reminiscence
hatıralar
memories

I will have good memories of my time in Boston for many years. - Boston'da geçirdiğim zaman, yıllarca hatıralarımı süsleyecek.

Maybe my memories are playing tricks on me. - Belki hatıralarım bana oyun oynuyor.

hatıralar
reminiscences
Türkçe - Türkçe
Andaç, anmalık, yadigâr
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Anı: "İlk aşkın hatırası ne de olsa başka oluyor."- H. E. Adıvar
anı
(Osmanlı Dönemi) YÂD
HATIRA
(Osmanlı Dönemi) Hatıra gelen. Hatırda kalan şey
HATIRA
(Osmanlı Dönemi) Bir kimseyi veya bir hâdiseyi hatırlatması için yazılan veya saklanan veya birisine verilen şey
hatıra defteri
İçine hatıraların yazıldığı defter
hatıralar
(Osmanlı Dönemi) hatırât
hatıra