hürmetlerimle

listen to the pronunciation of hürmetlerimle
Türkçe - İngilizce
1. Very truly yours,/ Yours very truly,/Yours truly,/Sincerely yours, (used as a closing for a letter). 2. with my compliments
yours truly
hürmet
{i} reverence

We should hold old people in reverence. - Yaşlı insanlara hürmet göstermeliyiz.

hürmet
respect

He couched his demand in respectful words. - Talebini hürmetkar bir lisanla arzetti.

hürmet
tribute
hürmet
{i} deference
hürmet
homage
hürmet
estimate
hürmet
golden opinion
hürmet
respect, regard, esteem saygı
hürmet
obeisance
hürmet
honour [Brit.]
hürmet
{i} honour
hürmet
esteem
hürmet
regard

Please give my best regards to your husband. - Lütfen eşinize hürmetlerimi iletin.

The students hold their teacher in high regard. - Öğrenciler öğretmenlerine hürmet eder.

hürmet
{i} honor
hürmet
veneration
Türkçe - Türkçe

hürmetlerimle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Irz, nâmus gibi başkasına helâl olmayan husus. İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki: Cenab-ı Hak haşirde adâlet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mâl-i mükellefini tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücud
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Riâyet. İhtiram
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Haysiyet. Şeref
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Haram olma. Haramlık
Hürmet
(Osmanlı Dönemi) HUMSE
Hürmet
(Osmanlı Dönemi) ZİMAM
hürmet
Saygı
hürmetlerimle