hürmetlerimle

listen to the pronunciation of hürmetlerimle
Türkisch - Englisch
1. Very truly yours,/ Yours very truly,/Yours truly,/Sincerely yours, (used as a closing for a letter). 2. with my compliments
yours truly
hürmet
{i} reverence

We should hold old people in reverence. - Yaşlı insanlara hürmet göstermeliyiz.

hürmet
respect

He couched his demand in respectful words. - Talebini hürmetkar bir lisanla arzetti.

hürmet
tribute
hürmet
{i} deference
hürmet
homage
hürmet
estimate
hürmet
golden opinion
hürmet
respect, regard, esteem saygı
hürmet
obeisance
hürmet
honour [Brit.]
hürmet
{i} honour
hürmet
esteem
hürmet
regard

Will you give my best regards to your sister? - Kız kardeşinize hürmetlerimi iletir misiniz?

The students hold their teacher in high regard. - Öğrenciler öğretmenlerine hürmet eder.

hürmet
{i} honor
hürmet
veneration
Türkisch - Türkisch

Definition von hürmetlerimle im Türkisch Türkisch wörterbuch

HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Irz, nâmus gibi başkasına helâl olmayan husus. İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki: Cenab-ı Hak haşirde adâlet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mâl-i mükellefini tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücud
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Riâyet. İhtiram
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Haysiyet. Şeref
HÜRMET
(Osmanlı Dönemi) Haram olma. Haramlık
Hürmet
(Osmanlı Dönemi) HUMSE
Hürmet
(Osmanlı Dönemi) ZİMAM
hürmet
Saygı
hürmetlerimle
Favoriten