geri çekilme

listen to the pronunciation of geri çekilme
Türkisch - Englisch
regress
retreat

Tom started retreating. - Tom geri çekilmeye başladı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

flight
regression
recession
retirement
pullback
departure
recoil
withdrawing
(Hukuk) retreat, withdrawal
disengagement
reflux
recede
withdrawal

The agreement was conditioned on the withdrawal of troops. - Anlaşma, birliklerin geri çekilmesi şartına bağlıydı.

backing
geri çekilmek
withdraw
geri çekilmek
recede
geri çekilmek
retreat

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

geri çekilme çarpışması
rearguard action
geri çekilmek
regress
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekilmek
flinch
geri çekilmek
yield
geri çekilmek
(Sanat) withdraw (from)
geri çek
retract

The cat retracted its claws. - Kedi, pençelerini geri çekti.

Tom didn't retract his statement. - Tom ifadesini geri çekmedi.

geri çekilmek
recoil
geri çekilmek
retire
geri çekilmek
fall back
Geri çekilmek
back away

The predator would back away from it.

Geri çekilmek
(deyim) back off
geri çekilmek
to retreat
derhal geri çekilme
(Hukuk) immediate withdrawal
geri çekilmek
set back
geri çekilmek
1. to withdraw, move backward, recede, retreat (from). 2. to give up, relinquish, desist from
geri çekilmek
stand back
geri çekilmek
blench
geri çekilmek
beat a retreat
geri çekilmek
disengage
geri çekilmek
retract
geri çekilmek
step back
geri çekilmek
shrink back
geri çekilmek
a) to recede, to fall back b) to retire, to withdraw
geri çekilmek
lose ground
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) İNDİFA
(Hukuk) RİCAT
Geri çekilmek
töskürmek
geri çekilme
Favoriten