gözünde

listen to the pronunciation of gözünde
Türkçe - İngilizce
in the eyes of sb, in sb's eyes
in the eyes of

Some Japanese are concerned about how their country looks in the eyes of foreigners. - Bazı Japonlar ülkelerinin yabancıların gözünde nasıl göründüğü hakkında endişeli.

We are equal in the eyes of the law. - Biz hukukun gözünde eşitiz.

göz
{i} eye

When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride. - O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı.

This song is so moving that it brings tears to my eyes. - Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı.

gözünde büyütmek
Exaggerate, overestimate
gözünde tütmek
(deyim) Long for, yearn, pine for
gözünde büyümek
loom large
gözünde büyümek
to assume great proportions to (someone)
gözünde büyütmek
hold smb. in awe
gözünde büyütmek
over estimate
gözünde büyütmek
to blow up (something, someone) out of proportion
gözünde büyütmek
overrate
gözünde büyütmek
to exaggerate, to overestimate
gözünde büyütmek
make an idol of
gözünde canlandırma
visualization
gözünde canlandırmak
visualize
gözünde pek iyi bir insan olmamak
be in bad odor with smb
gözünde tütmek
pine for
gözünde tütmek
sigh for
gözünde tütmek
yearn
gözünde tütmek
regret
gözünde tütmek
to long for
gözünde tütmek
long for
gözünde yüceltmek
set smb. on a pedestal
göz
cell
göz
spring

I'm looking forward to the return of spring. - Baharın gelişini dört gözle bekliyorum.

göz
section
göz
look

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

My car looks shabby in comparison with his new one. - Yenisiyle karşılaştırıldığında benim arabam külüstür gözüküyor.

göz
locker
göz
(Bilgisayar) cell spreadsheet
göz
(İnşaat) niche
göz
subterranean
göz
glance

I glanced through the brochure. - Broşüre hızla göz atmak.

I just want to glance at the paper. - Gazeteye sadece göz atmak istiyorum.

gözünde büyütmek
overestimate
gözünde büyütmek
exaggerate
göz
drawer

Tom looked through the drawers. - Tom çekmeceleri gözden geçirdi.

gözünde büyütmek
make hard work of
gözünde büyütmek
make much of
gözünde büyütmek
make heavy weather of
ağlamaktan gözünde yaş kalmamak
cry one's eyes outcry one's heart out
göz
browses
göz
opthalmic
göz
to eye
göz
optic

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

Göz
(Tıp) ophthalmus
akılı gözünde
(one) who believes only what he sees
allah'ın gözünde
in the sight of god
göz
small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit
göz
cuddy; eyehole
göz
{i} eyehole
göz
opto
göz
division, section, compartment; pigeonhole; cubbyhole
göz
central core (of a boil)
göz
eye; glance, look; compartment, section, division; drawer, locker; (ağ) mesh; spring, source; bud
göz
evil eye
göz
eye, the depression at the calyx end of some fruits
göz
optical

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

göz
esteem, favor, friendly regard
göz
loculus
göz
eye; sight; cell
göz
desire, interest
göz
orbital
göz
eye (of a needle)
göz
cubby
göz
fountainhead, source (of a stream or river); spring
göz
eye (in cheese); hole (in bread)
göz
bad luck inflicted by an evil eye
göz
drawer (in a piece of furniture)
göz
ocular
göz
eye (on a potato)
göz
section, division, square (on a game board)
göz
eye, manner or way of looking at a thing; estimation; opinion
göz
{i} sight

I caught sight of hundreds of birds. - Yüzlerce kuş gözüme ilişti.

The man was lost sight of in the crowd. - Adam kalabalığın içinde gözden kayboldu.

göz
compartment

Tom opened the glove compartment and took out his registration. - Tom torpido gözünü açtı ve ruhsatını çıkardı.

Have you looked in the glove compartment? - Torpido gözüne baktın mı?

göz
pan (of a balance)
göz
ophthalmic
göz
{i} orbit

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

göz
{i} cubbyhole
göz
orb

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

göz
whammy
göz
rudimentary bud
göz
{i} blinker

Why do horses wear blinkers? - Atlar neden at gözlükleri takarlar?

göz
{i} glim

It's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it.... - Çıplak gözle hâlâ imkansız. Ona dürbünle bakabilirsin.

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future. - Sis perdesinin arasından, kendi geleceğim gözüme ilişti.

göz
{i} cuddy
göz
sight, vision
göz
peeper
göz
{i} cubicle
Türkçe - Türkçe
Bir kimseye göre, nazarında, indinde: "Şairin okurlar gözünde büyük çok büyük bir yeri vardır."- N. Ataç
göz
Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
Göz
me
Göz
ayn
Göz
basar
Göz
(Osmanlı Dönemi) MUKLE
Göz
dide
Göz
lakrima
Göz
dünya penceresi
Göz
(Osmanlı Dönemi) NAZIRA
Göz
(Hukuk) ÇEŞM
Göz
(Osmanlı Dönemi) BİNA
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar: "İnsanı gözle yiyip bitirirler."- Ö. Seyfettin
göz
çürük, temelsiz
göz
Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar
göz
Bazı deyimlerde, görme ve bakma. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
göz
Görme organı
göz
Terazi gözü
göz
Görme ve bakma
göz
Çekme, çekmecelerin her biri
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer
göz
Bölüm, hane
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
göz
Bakış, görüş
göz
İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi
göz
Delik, boşluk: "Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır."- S. F. Abasıyanık. Çekme, çekmecelerin her biri
göz
Bazı yaraların uç bölümü
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk
göz
Delik, boşluk
göz
Bölüm, kesim
göz
İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
göz
çekmece
göz
Suyun kaynağı
göz
Terazi kefesi
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak: "Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?"- T. Buğra
gözünde