cell

listen to the pronunciation of cell
İngilizce - Türkçe
hücre

Bir sinir hücresi hafif bir uyarıcıya yanıt verir. - A nerve cell responds to a slight stimulus.

Tom hücresinde yalnızdı. - Tom was alone in his cell.

{i} küçük oda
(Tıp) Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula
(Tıp) küvet
(Kimya) gözcük
(Otomotiv) batarya elemanı
oda manastır vb
oda
(Elektrik, Elektronik) odacık
{i} oda (manastır vb)
pil

Benim cep telefonumun pili öldü. - My cellphone's battery is dead.

Senin cep telefonunu ödünç alabilir miyim? Benimkinin pili bitmiş. - Could I borrow your cell? Mine ran out of energy.

göze
cell wall hücre çeperi
{i} göz
{i} toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi
dry cell kurupadded cell çok azgın deliler için duvarları pamukla kaplanmış hücre
pil/gizli
(spreadsheet) göz
cell hapishanede birçok hücreden meydana gelen bölüm
{i} elek. pil
göze, hücre hücre
{i} ünite
{i} petek gözü
(Askeri) HÜCRE: Gizli veya yıkıcı amaçlarla birlikte çalışan küçük bir bireyler grubu
cisimcik
(İnşaat) kafes
(Tıp) birim

Sinir hücresinin sinir dokusu için temel birim olduğunu belirlemek neden bu kadar zor? - Why is it so difficult to establish that the nervous cell is the basic unit for the nervous tissue?

cep

Senin cep telefonun var mı? - Do you have a cellphone?

Tom cep telefonunu nereye koyduğunu unuttu. - Tom forgot where he put his cell phone.

(Kanun) hapishane hücresi
cell debris
Ölü hücre kalıntısı
cell center
(Bilgisayar) hücrede ortala
cell change
(Bilgisayar) hücre değişimi
cell count
(Biyoloji,Tıp) hücre sayımı
cell cycle
(Biyokimya) hücre döngüsü
cell cycle
(Denizbilim) göze döngüsü
cell cycle
(Biyoloji,Tıp) hücre siklusu
cell death
(Biyoloji,Tıp) hücre ölümü
cell line
(Denizbilim) göze soyçizgisi
cell note
(Bilgisayar) hücre notu
cell range
(Bilgisayar) göze aralığı
cell range
(Bilgisayar) hücre aralığı
cell system
(Askeri) hücre sistemi
cell wall
(Denizbilim) göze duvarı
cell wall
(Biyoloji,Tıp) hücre duvarları
cell battery
pil
cell body
hücre gövdesi
cell connector
eleman köprüsü
cell constant
hücre sabiti
cell division
hücre bölünmesi
cell filter
hücreli filtre
cell membrane
hücre zarı
cell membrane
hücre çeperi
cell protection
Hücre Koruması
cell range
hücre sınırı
cell tester
batarya voltmetresi
cell theory
hücre teorisi
cell wall
hücre çeperi
cell based
hücre esaslı
cell biology
(Biyoloji) Hücre biyolojisi, sitoloji
cell coverage
(Telekom) Cep telefonu kapsama alanı
cell phone
Cep telefonu

Cep telefonum kapalı. - My cell phone was off.

Tom cep telefonunu nereye koyduğunu unuttu. - Tom forgot where he put his cell phone.

cell protection
hücre koruması
cell relay
(Telekom) Hücre aktarımı
cell to
hücreye
cell washer
hücre yıkayıcı
cell-free
hücre-free
cell-mediated
hücre-aracılı
cell-to-cell
hücreden hücreye
Cell Buddy
Cell Buddy : Internetten Cep telefonlarına kısa mesaj gönderin
cell aging
(Biyoloji,Tıp) hücre yaşlanması
cell case
eleman kutusu
cell coat
(Tıp) hücre katmanı
cell contents
Hücre içeriği
cell core
yağ soğutucusu
cell core
eşanjör
cell correction factor
(Nükleer Bilimler) hücre düzeltme çarpanı
cell cover
eleman kapağı
cell edit
(Bilgisayar) hücre düzenleme
cell effect
(Bilgisayar) hücre görünümü
cell format
(Bilgisayar) hücre biçimi
cell frequency
goze sikligi
cell house
hücre evi
cell link
(Bilgisayar) hücre bağlantısı
cell mark
Hücre imi
cell model
Hücre modeli
cell mouth
(Hayvan Bilim, Zooloji) hücre ağzı
cell pressure
hücre basıncı
cell range
Hücre erimi
cell shading
Hücre gölgeleme
cell span
(Bilgisayar) hücre birleştirmesi
cell system
(Askeri) HÜCRE SİSTEMİ: Bak. "net"
cell text
(Bilgisayar) hücre metni
cell value
(Bilgisayar) hücre değeri
adult stem cell
(Geometri) Yetişkin kök hücresi
concentration cell
konsantrasyon pili  
flow cell
(Tıp) akış küveti
flow cell
(Tıp) akış hücresi
fuel cell
yakıt hücre
giant cell
(Tıp) dev hücre
harvest cell
(Tıp) kültür hücresi
host cell
(Tıp) konak hücre
killer cell
(Biyoloji) öldürücü hücre
last cell
(Bilgisayar) son hücre
lock cell
(Bilgisayar) hücreyi kilitle
mother cell
(Biyoloji) ana hücre
pressure cell
basınç hücresi
previous cell
(Bilgisayar) önceki hücre
sickle cell
(Biyokimya) orak göze
sickle cell anemia
orak hücre anemisi
stem cell
(Tıp) kök hücresi
stem cell
kök hücreler
stem cell
(Biyokimya) anaç göze
stem cell factor
(Tıp) kök hücresi faktörü
stem cell transplantation
(Tıp) kök hücre nakli
test cell
(Askeri) bremze
viable cell
(Gıda) canlı hücre
white cell
(Tıp) lökosit
white cell
(Tıp) beyaz kan hücresi
white cell
(Tıp) akyuvar
air cell
hava hücresi
air cell engine
hava hazneli motor
animal cell
hayvan gözesi
animal cell
hayvan hücresi

Bir hayvan hücresinde lipidlerin yüzdesi yaklaşık%8'dir. - The percentage of lipids in an animal cell is about 8%.

Hayvan hücresi, bitki hücresinden daha büyük bir protein oranına sahiptir. - The animal cell has a greater percentage of proteins than the plant cell.

apical cell
tepe gözesi
apical cell
tepe hücresi
basal cell
bazal hücre
basket cell
file hücre
binary cell
ikili hücre
blood cell
kan hücresi
bone cell
kemik hücresi
caesium cell
sezyum pili
cartilage cell
kıkırdak hücresi
celled
gözeli
clark cell
clark pili
closed cell
kapalı hücre
colour cell
renk hücresi
concentration cell
konsantrasyon pili
concentration cell
derişim pili
conductivity cell
iletkenlik pili
crystal cell
kristal pil
daniell cell
daniell pili
data cell drive
veri hücresi aygıtı
data cell storage
veri hücresi belleği
death cell
ölüm hücresi
detention cell
hapis hücresi
diffusion cell
difüzyon hücresi
dry cell
kuru pil
edison cell
edison pili
egg cell
yumurta hücresi
electric cell
elektrik pili
electric cell
çıngı pili
electrolytic cell
elektrolitik hücre
fat cell
yağ hücresi
female cell
dişi hücre
galvanic cell
galvanik pil
germ cell
tohum hücresi
germ cell
gamet
germ cell
üreme hücresi
guard cell
koruyucu hücre
hair cell
saç hücresi
islet cell adenoma
insuloma
jail cell
hücre
leclanch cell
löklanş pili
lymph cell
lenf hücresi
magnetic cell
manyetik hücre
mercury cell
cıvalı pil
muscle cell
kas hücresi
nerve cell
sinir hücresi
olfactory cell
koku alma hücresi
parent cell
ana hücre
photoelectric cell
fotosel
photoelectric cell
fotoelektrik hücre
photovoltaic cell
fotovoltaik hücre
plant cell
bitki hücresi

Hayvan hücresi, bitki hücresinden daha büyük bir protein oranına sahiptir. - The animal cell has a greater percentage of proteins than the plant cell.

red blood cell
eritrosit
red blood cell
alyuvar
secondary cell
ikincil hücre
secretory cell
salgı hücresi
selenium cell
selenyum selülü
sickle cell
orak hücre
sickle cell anemia
orak hücreli anemi
skin cell
deri hücresi
solar cell
güneş pili
somatic cell
vücut hücresi
squamous cell carcinoma
skuamöz hücreli karsinom
standard cell
standart pil
stem cell
kök hücre
t cell
t hücresi
table cell
tablo hücresi
visual cell
görülebilir hücre
voltaic cell
gerilim fark birimi
voltaic cell
galvanik pil
weston cell
elektrik pili
white blood cell
akyuvar
white cell
beyaz hücre
b cell
b hücre
brain cell
beyin hücresinin
cells
hücreler

İnsan vücudu sadece küçük hücrelerden oluşur. - The human body is only made up of tiny cells.

İnsanlar yaşlanırken, beyin hücreleri daha az verimli olur. - As people get older, their brain cells become less efficient.

coin cell
sikke hücre
cone cell
(Anatomi) Gözün retina tabakasındaki ışığa duyarlı hücre tipi
daughter cell
kızı hücre
decay of a cell, decay of a tissue (biology)
Hücrenin çürüme, bir doku (biyoloji çürüme)
electrochemical cell
elektrokimyasal hücre
electrolytic cell rectifier
alüminyum anotlu doğrultmaç
fuel cell
yakıt hücresi
load cell
(Elektrik, Elektronik) Basınç değişimlerini elektriksel akım haline dönüştürerek çizelge halinde kaydeden alet
load cell
(isim) Basınç değişimlerini elektriksel akım haline dönüştürerek çizelge halinde kaydeden alet
open cell
açık hücre, açık göze
primary cell
primer pil
prisoners sharing a jail cell
mahkumların hapishane hücresi paylaşımı
red blood cell
kırmızı kan hücresi
satellite cell
uydu hücre
sex cell
Cinsiyet hücresi, erkek veya dışı üreme hücresi, gamet
sickle cell disease
(Tıp, İlaç) Orak hücre hastalığı
silicon solar cell
silisyumlu güneş pili
skin cell
gözenek, deri hücresi
sperm cell
sperm hücresi
splinter cell
Herhangi bir tehdidi uygun gördüğü şekilde yok eden ve tek başına çalışan,yöntemleri resmi olmayan, gerektiği zaman da devlet tarafından yok sayılabilecek ajan

Sam Fisher is a splinter cell.

storm cell
fırtına hücresi
syngeneic stem cell transplantation
ikizden alınan kökhücre nakli
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Celil, büyük, ulu
(Osmanlı Dönemi) Gemi yelkeni.* Yaşlı olmak
(Osmanlı Dönemi) (C.: Cülûl) Yerden birşey toplamak
(Osmanlı Dönemi) Kadr ve mertebesi büyük olmak
İngilizce - İngilizce
A small thunderstorm, caused by convection, that forms ahead of a storm front

There is a powerful storm cell headed our way.

A room in a monastery accommodating one person

Gregor Mendel must have spent a good amount of time outside of his cell.

A cavity in a structure such as a honeycomb or ovary

The bee filled the cell with honey.

A region of radio reception that is a part of a larger radio network

I get good reception in my home because it is near a cell tower.

A small group of people forming part of a larger organization

Besides being the smallest possible unit of mutant rat karate master, Splinter Cell is a series of stealth games under the Tom Clancy label, although one suspects that Tom Clancy himself had as much to do with the development of Splinter Cell: Conviction as Tom Clancy’s goldfish.

The minimal unit of a cellular automaton that can change state and has an associated behavior

The upper right cell always starts with the color green.

A three-dimensional facet of a polytope
A cellular phone
A room in a prison for containing inmates

The combatants spent the night in separate cells.

A component of an electrical battery

This MP3 player runs on 2 AAA cells.

The basic unit of a living organism, surrounded by a cell membrane

There is a virtual zoo of single cell organisms living in your mouth.

A short, fixed-length packet as in asynchronous transfer mode

Virtual Channel number 5 received 170 cells.

{n} a small close room, cave, hut, hole, partition in plants, bag of fluids in animals
One of the minute elementary structures, of which the greater part of the various tissues and organs of animals and plants are composed
To place or inclose in a cell
You can refer to a small group of people within a larger organization as a cell. In biology, the basic unit of which all living things are composed; the smallest structural unit of living matter that is able to function independently. A single cell can be a complete organism in itself, as in bacteria and protozoans. Groups of specialized cells are organized into tissues and organs in multicellular organisms such as higher plants and animals. There are two distinct types of cells: prokaryotic cells, found only in bacteria (including blue-green algae, or cyanobacteria), and eukaryotic cells, composing all other life-forms. Though the structures of prokaryotic and eukaryotic cells differ (see prokaryote, eukaryote), their molecular compositions and activities are very similar. The chief molecules in cells are nucleic acids, proteins, and polysaccharides. A cell is bounded by a membrane that enables it to exchange certain materials with its surroundings. In plant cells, a rigid cell wall encloses this membrane. programmed cell death red blood cell white blood cell nerve cell photoelectric cell B cell fuel cell renal cell carcinoma sickle cell anemia solar cell T cell
The basic geographic unit of a cellular system and the basis for the generic industry term "cellular " A city is divided into small "cells", each of which is equipped with a low-powered radio transmitter/receiver or base station The cells can vary in size depending on terrain and capacity demands By controlling the transmission power and the radio frequencies assigned from one cell to another, a computer at the MTSO monitors the movement and transfers or hands off the phone call to another cell and another radio frequency as needed
any small compartment; "the cells of a honeycomb"
a room where a prisoner is kept
A cell is a small room in which a prisoner is locked. A cell is also a small room in which a monk or nun lives
the title of a scientific journal published by Elsevier
A jar of vessel, or a division of a compound vessel, for holding the exciting fluid of a battery
{i} loculus, smallest unit of life (Biology, Anatomy); small room; small room in prison, jail cell; smal room in a convent; battery, electric storage cell; small group of people that is part of a larger organization who work together; smallest organizational unit of a movement; single unit that transforms radiant energy into electric energy
Basic geographic unit of a cellular telephone system A large territory is divided into smaller areas or cells, each equipped with a low-powered radio transmitter/receiver Size of a cell is determined by terrain, transmission power and anticipated customer load As a wireless telephone moves from one cell into another, a computer at a Mobile Telephone Switching Office transfers the phone call to a new cell and radio frequency
The smallest structural unit of all living organisms that ran survive independently
Smallest unit of life (single cell organism or bacteria) or unit of higher organisms, i e , multicellular organisms Cells are surrounded by a cell membrane (and cell wall in bacteria and plants = a membrane plus some chemically more stable structures, often mixtures of proteins and polysaccharides) and contain all necessary elements to sustain life; proteins, nucleic acids, lipids, minerals, and a diverse class of metabolites Cells of higher organisms (known as eukaryotes) are subdivided into subcellular compartments called organelles such as the mitochondrion, the cell nucleus, the endoplasmatic reticulum, the Golgi apparatus and many smaller organelles with highly specialized functions While all these organelles are found in animal cells, plant cells in addition contain a central vacuole that controls pressure to stabilize the cell and chloroplasts, the site of photosynthesis or light depended biosynthesis of sugars (carbohydrates)
{f} live in a prison cell; share a jail cell; store in a honeycomb
small room is which a monk or nun lives
Same as Cella
Any small cavity, or hollow place
A cell is the smallest part of an animal or plant that is able to function independently. Every animal or plant is made up of millions of cells. Those cells divide and give many other different types of cells. blood cells Soap destroys the cell walls of bacteria
(Ticaret) A manufacturing layout that arranges workstations performing the different functions required to produce a product or subassembly in the same, often U-shaped area, rather that arranging machines by similar functions. Operators are usually trained to perform and complete all cell manufacturing functions
The smallest biological unit of specialized function capable of self-replication A cell consists of an outer membrane, which encases the fluid of the cell, and the nucleus, a specialized compartment containing DNA
In spreadsheets, the intersection of a row and a column
The RF coverage area in the cellular system resulting from operation of a single multiple-channel set of base station frequencies Cell can also refer to the base site equipment servicing this area A city or county is divided into smaller "cells", each of which is equipped with a low-powered radio transmitter/receiver The cells can vary in size depending upon terrain, capacity demands, etc By controlling the transmission power, the radio frequencies assigned to one cell can be limited to the boundaries of that cell
Basic unit of life, the smallest living structure that is able to function independently The human body is composed of trillions of cells; bacteria are a single cell
a small unit serving as part of or as the nucleus of a larger political movement
a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction
The basic subunit of any living organism; the simplest unit that can exist as an independent living system There are many different types of cells in people, each with specific characteristics The lung has more than 25 different types of cells chromosomes The structures of a cell which contain the genes, or hereditary factors, and are constant in numbers in each species
(elec) A device that generates electricity, traditionally consisting of two plates or conducting surfaces placed in an electrolytic FLUID The basic unit of a photovoltaic system F - element S - celula
a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided into small sections (cells), each with its own short-range transmitter/receiver
The basic geographic unit of a cellular system Also, the basis for the generic industry term "cellular " A city or county is divided into smaller "cells," each of which is equipped with a low-powered radio transmitter/receiver The cells can vary in size depending upon terrain, capacity demands, etc By controlling the transmission power, the radio frequencies assigned to one cell can be limited to the boundaries of that cell When a wireless phone moves from one cell toward another, a computer at the Mobile Telephone Switching Office (MTSO) monitors the movement and at the proper time, transfers or hands off the phone call to the new cell and another radio frequency The handoff is performed so quickly that it's not noticeable to the callers (Back to top )
An cavity in a structure such as a honeycomb or ovary
n Trad (of an object) a conceptual slot of that object The dynamic variable and global function bindings of a symbol are sometimes referred to as its value cell and function cell, respectively
(biology) the basic structural and functional unit of all organisms; cells may exist as independent units of life (as in monads) or may form colonies or tissues as in higher plants and animals a device that delivers an electric current as the result of a chemical reaction a room where a prisoner is kept small room is which a monk or nun lives any small compartment; "the cells of a honeycomb"
A small religious house attached to a monastery or convent
The smallest structural unit of living organisms that is able to grow and reproduce independently
The basic geographical unit of a cellular communications system Service coverage of a given area is based on an interlocking network of cells, each with a radio base station (transmitter/receiver) at its center The size of each cell is determined by the terrain and forecasted number of users
A cell is the smallest self-functioning unit found in living organisms Each cell is enclosed by an outer membrane or wall and contains genetic material (DNA) and other parts to carry out its life functions Some organisms such as bacteria consist of only one cell, but most of the organisms found on the Earth are made up of many cells
Small, watery, membrane-bound compartment filled with chemicals; the basic subunit of any living thing
The basic subunit of any living organism; the simplest unit that can exist as an independent living system 2
The space between the ribs of a vaulted roof
The geographic area encompassing the signal range from one base station (a site containing a radio transmitter/receiver and network communication equipment) Wireless transmission networks are comprised of many hexagonal, overlapping cell sites to efficiently use radio spectrum for wireless transmissions Also, the basis for the term "cellular phone " Back to the top
The basic unit of any living organism that carries on the biochemical processes of life See also: genome, nucleus
The fundamental unit of all living things Some organisms are formed only of one cell, such as bacteria and protozoa Most plants and animals are formed from several million cells of various types, each specializing in a particular function
The smallest structural unit of living organisms that is able to grow and reproduce independently basic unit of any living organism It is a small, watery compartment filled with chemicals and a complete copy of the organism's genome (CNN/BIO)
The basic unit of life Within the cell is a nucleus and cytoplasm The cytoplasm contains organelles that carry out the cell's functions The nucleus contains the genetic material, DNA The cell membrane which surrounds the cell has receptors on its surface which have unique functions and identifying properties
A very small and close apartment, as in a prison or in a monastery or convent; the hut of a hermit
Fundamental structural unit of all life The cell consists primarily of an outer plasma membrane, which separates it from the environment; the genetic material (DNA), which encodes heritable information for the maintainance of life; and the cytoplasm, a heterogeneous assemblage of ions, molecules, and fluid
A room in a monastery for sleeping one person
{i} corpuscle
cell division
a process by which a cell divides into two cells
cell divisions
plural form of cell division
cell line
A biological tissue or group of individual cells that are genetically identical as a result of dividing mitotically from a single progenitor cell
cell lines
plural form of cell line
cell membrane
The semipermeable membrane that surrounds the cytoplasm of a cell
cell membranes
plural form of cell membrane
cell phone
A portable, wireless telephone, which changes antenna connections seamlessly during travel from one radio reception cell to another without losing the party-to-party call connection
cell phone lot
A parking lot for those waiting to retrieve people from, for example, an airport; they can wait in this lot instead of circling until they spot their respective targets
cell phone lots
plural form of cell phone lot
cell phones
plural form of cell phone
cell plate
The beginning of the formation of a cell wall
cell plates
plural form of cell plate
cell theory
the theory that all living organisms are made of cells as the smallest functional unit
cell wall
A thick, fairly rigid, layer formed around individual cells of bacteria, Archaea, fungi, plants, and algae (but not animals and other protists which generally have cell membranes without cell walls). The cell wall is external to the cell membrane and serves a structural function helping the cell maintain its shape and protecting the cell from damage

Think of the cell wall as a wicker basket in which a balloon has been inflated so that it exerts pressure from the inside. Such a basket is very rigid and resistant to mechanical damage.

cell walls
plural form of cell wall
cell-adhesion molecule
Any of a class of cell-surface proteins, typically glycoproteins, which enable and/or stabilize physical connections between cells or between a cell and an acellular material, such as an extracellular matrix

In order for cells in tissues to function in an integrated manner, specialized junctions consisting of clustered cell-adhesion molecules are essential.

cell-adhesion molecules
plural form of cell-adhesion molecule
cell-mediated immune response
An immune response produced by the lymphokines secreted when sensitized T cells directly attack foreign antigens
cell-mediated immunity
Immunity as a result of a cell-mediated immune response
cell-phones
plural form of cell-phone
cell-wall
Alternative spelling of cell wall
cell debris
Dead or damaged dying cells
cell junction
(Biyoloji) A cell junction (also called Hhomophilic binding or intercellular bridge ) is a type of structure that exists within the tissue of a multicellular organism. They consist of protein complexes and provide contact between neighbouring cells, between a cell and the extracellular matrix, or they build up the paracellular barrier of epithelia and control the paracellular transport. Cell junctions are especially abundant in epithelial tissues
cell relay
(Telekom) In telecommunications, cell relay refers to a method of statistically multiplexing fixed-length packets, i.e. cells, to transport data between computers or kinds of network equipment. It is an unreliable, connection-oriented packet switched data communications protocol
cell wall
The rigid outermost cell layer found in plants and certain algae, bacteria, and fungi but characteristically absent from animal cells
cell-mediated
(Physiology - of immunity) involving the action of white blood cells. Often contrasted with humoral
cell address
combination of a letter and a number which identifies the location of a cell within an electronic spreadsheet
cell body
The portion of a nerve cell that contains the nucleus but does not incorporate the dendrites or axon. Also called soma
cell contents
information contained in a particular cell of an electronic spreadsheet
cell cycle
The series of events involving the growth, replication, and division of a eukaryotic cell
cell cycle
The time that it takes a newly formed cell to grow and divide, producing thereby a second cell
cell cycle
a highly regulated process of several phases that a cell goes through in order to divide and produce two daughter cells
cell cycle
Sequence of events by which cells enlarge and divide Includes stages typically named G1, S, G2, and M
cell cycle
The series of stages of a cell between one cell division and the next
cell cycle
The discrete stages that a cell goes through from the time it is formed until it divides into two new cells
cell cycle
The complete sequence of events of a dividing cell
cell cycle
The clinical process of growth and cellular reproduction in unicellular and multicellular eukaryotes The cycle includes nuclear division, or mitosis, and cell division, or cytokinesis
cell cycle
the sequences of events a cell goes through in the process of replication The cycle consists of 4 stages: G1, a resting stage prior to replication; S, in which DNA is synthesized; G2, a "gap" stage; and M, in which mitotic cell division takes place
cell cycle
Complete sequence of steps which must be performed by a cell in order to replicate itself, as seen from mitotic event to mitotic event Most of the cycle consists of a growth period in which the cell takes on mass and replicates its DNA Arrest of the cell cycle is an important feature in the reproduction of many organisms, including humans
cell death
{i} (Biology & Physiology) gradual normal deterioration and death of living cells
cell division
The process by which a cell divides to form two daughter cells. Upon completion of the process, each daughter cell contains the same genetic material as the original cell and roughly half of its cytoplasm
cell division
{i} (Biology) separation of cell either by mitosis or meiosis
cell division
the process in reproduction and growth by which a cell divides to form daughter cells
cell line
A cultured cell type that can be reproduced indefinitely, is, immortalized
cell line
Cells that grow and replicate continuously outside the living organism
cell line
a heterogeneous group of cells derived from a primary culture at the time of the first transfer
cell line
Cell line or strain of sample if applicable
cell line
Cells used in the production of recombinant proteins, including coagulation factors
cell line
A cell that can grow through many division and retain useful properties May have been modified by genetic engineering
cell line
Cells which grow and replicate continuously outside the living organism
cell line
A series-coupled assembly of cells, a term used primarily in industrial electrolysis using electrolytic cells
cell line
This is a general term applied to a defined population of cells which has been maintained in a culture for an extended period and which has usually undergone a spontaneous process of transformation conferring an unlimited culture lifespan on the cells
cell line
a specific type of cell that is maintained in vitro for medical and/or research purposes
cell line
A cell culture that has been passed (subcultured) in vitro
cell mate
roommate in a jail cell, one who shares a prison compartment
cell mates
prisoners sharing a jail cell
cell membrane
The semipermeable membrane that encloses the cytoplasm of a cell. Also called cytomembrane, plasmalemma, plasma membrane
cell membrane
outer wall of a cell
cell nucleus
center of a cell which contains genes and chromosomes
cell phone
call up by using a cellular phone; "If the train is late, I will cell phone you
cell phone
Number where you can be reached between the hours of 7 a m - 5 p m
cell phone
{i} cellular phone, mobile phone, telephone which can be taken and used anywhere
cell phone
A cellular telephone. Wireless telephone that permits telecommunication within a defined area that may include hundreds of square miles, using radio waves in the 800-900 megahertz (MHz) band. To implement a cell-phone system, a geographic area is broken into smaller areas, or cells, usually mapped as uniform hexagrams but in fact overlapping and irregularly shaped. Each cell is equipped with a low-powered radio transmitter and receiver that permit propagation of signals among cell-phone users
cell phone
call up by using a cellular phone; "If the train is late, I will cell phone you"
cell phone
abbr Cellular Telephone
cell phone
For relating first-hand details of your accident as it occurs
cell plate
A partition formed during cell division in plants and some algae that separates the two newly formed daughter cells
cell pointer
rectangular cursor which indicates the current cell in an electronic spreadsheet
cell proliferation
An increase in the number of cells as a result of cell growth and cell division
cell proliferation
The increase in cell number due to growth and division
cell sap
The liquid contained within a vacuole of a plant cell
cell site
the transmission and reception equipment that connects a cellular phone or wireless device to the network, usually mounted on top of buildings or on standalone towers
cell site
The tower and radio antenna and associated equipment that handle communication for a single cell A cellular network is made up of many cell sites, all connected by cable or microwave to the Mobile Telephone Switching Office (MTSO)
cell site
The location where the wireless antenna and network communications equipment is placed
cell site
The physical structure that contains the control equipment required to connect a mobile station with the switching network In the GSM network, the cell site is otherwise known as the Base Transeiver Station (BTS)
cell site
The location where the wireless antenna and network communications equipment is placed (Back to top )
cell site
The middleman of the cellular system that communicates directly with the cellular telephone and relays all of the control parameters from the MTSO to the cellular telephone, as well as all requests for service from the cellular telephone to the cellular system 2
cell site
The transmission and reception equipment, including the base station antenna, that connects a cellular phone to the network
cell site
The physical location where the wireless tower is positioned
cell site
The physical location of the transmitter, receiver, antennae, and signaling and control equipment used to provide wireless services
cell site
A base station in a cellular system which supports all cellular users within the particular cell; consists of a transmitter, receivers, controller, antenna system, and data links to the MSC
cell site
Location where wireless antenna and network communications equipment are placed
cell size
In radio interferometer imaging, the size u, v of the u-v grid cells Ordinarily, the visibility data are smoothed by an appropriate gridding convolution function and this convolution then is sampled at the coordinate locations of the centers of the grid cells After appropriate weighting, the discrete Fourier transform yields the dirty image u and v are chosen according to Shannon's sampling theorem: if the size of the dirty image is to be X radians by Y radians, then u = 1/X wavelengths and v = 1/Y wavelengths
cell size
the area that one pixel represents, measured in map units For example, one cell in the image may represent an area 30 feet by 30 feet on the ground Sometimes called "pixel size "
cell size
In raster processing, data is represented spatially on a matrix of grid cells, called pixels, which are assigned values for image characteristics or attributes Cell Size refers to the actual size of the grid cells or pixels For instance, the cell size of a raster data set might be 30 meters or it could be 50 meters Smaller grid cell sizes have a higher resolution than larger grid cells However, a matrix of smaller cells will require more computer storage capacity and processing time
cell size
The average diameter of the cells in the final flexible polyurethane foam product, often measured in micron units
cell size
The length of an edge of a cubic cell All cells within a given cell set have the same size
cell size
specifies a Field cell's dimensions e g , its width, height, and depth, in ℜd This is frequently used to specify a mesh See Also: cell, mesh, corner position
cell size
Smallest unit or segment quantity of an individual variant within a test program
cell theory
(biology) the theory that cells form the fundamental structural and functional units of all living organisms; proposed in 1838 by Matthias Schleiden and by Theodor Schwann
cell wall
a thin membrane around the cytoplasm of a cell; controls passage of substances in and out of the cell
cell-free
lacking cells; "cell-free systems"; "a cell-free homogenate of the thyroid
cell-like
resembling a cell
cell-mediated immune response
an immune response (chiefly against viral or fungal invasions or transplanted tissue) that involves T cells
cell-mediated immunity
(Medicine) cellular immunity activated by T lymphocytes (rather than antibodies), CMI
B cell
A lymphocyte, derived from bone marrow, that produces antibodies and is responsible for the immune system
Bunsen cell
An early electrical battery using zinc and graphite in dilute chromic acid
Leclanché cell
A battery (invented and patented in 1866) with an ammonium chloride electrolyte, a carbon cathode, a manganese dioxide depolarizer, and a zinc anode; a self-contained earth battery later adapted to the manufacture of dry cells
Purkinje cell
A cerebellar cell of a particular type
Purkinje-cell
Attributive form of Purkinje cell

Purkinje-cell axon.

Reed-Sternberg cell
A giant lymphocyte characteristic of Hodgkin's lymphoma
Schwann cell
Glia of the peripheral nervous system involved in many important aspects of peripheral nerve biology
Sertoli cell
A kind of sustentacular cell which serves as a "nurse" cell of the testes and which is part of a seminiferous tubule
T cell
A lymphocyte, from the thymus, that can recognise specific antigens and can activate or deactivate other immune cells
T-cell
Alternative spelling of T cell
air cell
an air pocket at the bottom end of an egg formed from contraption of the egg's contents through loss of moisture and cooling from its initial filled state
blast cell
A cell that produces something, such as a fibroblast or osteoblast
blast cell
An undifferentiated or immature cell
blood cell
Any of the cells found in blood that is erythrocytes and leukocytes, and sometimes including platelets
brain cell
A cell in the brain, such as a neuron or a glial cell
character cell
The imaginary rectangle that delineates the boundaries of a text character
chemical cell
a voltaic cell consisting of two metal electrodes connected by an electrolyte
cone cell
Any of the photoreceptor cells in the retina that are responsible for colour vision in relatively bright light
convection cell
A loop of moving fluid (such as air or water) in which the motion results from differences in density caused by differences in temperature
cytotoxic T cell
A subgroup of T cell that are capable of inducing death to infected somatic or tumor cells
daughter cell
A cell produced by reproductive division of a cell during mitosis or meiosis
dendritic cell
Any cell, having branching processes, that forms part of the mammalian immune system
dry cell
Any electrochemical cell whose electrolyte is a solid or stiff paste
dry cell battery
an electric battery employing a zinc-carbon dry cell
egg cell
A cell, found in females, which merges with a sperm cell to form a zygote
electrochemical cell
a container containing an electrolyte and two electrodes; used to produce direct current electricity; one or more of them constitute a battery
fat cell
A cell of the body whose primary function is to store fat
flow cell
A part of a flow cytometer in which a stream of cells is aligned to pass one at a time through a light beam
follicular dendritic cell
A specific type of cell, found in lymphoid follicles having filiform dendrites that bind and present immune complexes to B cells
fuel cell
An electrochemical device in which the intrinsic chemical free energy of fuel and oxidant is catalytically converted to direct current energy
germ cell
A cell that is part of the germ line: a gametocyte, an ovum or a sperm cell
glial cell
A type of cell, in the nervous system, that provides support for the neurons
half cell
Either of the two parts of an electrochemical cell containing an electrode and an electrolyte
half-cell
Alternative spelling of half cell
hell in a cell
is a type of wrestling match in which the wrestlers are enclosed around a cage with steel
hematopoietic cell
Any of the cells within bone marrow whose function is to produce blood cells
holding cell
A cell in a police station or courthouse in which a prisoner is held temporarily, pending charge, trial or sentencing
k-cell
A subset of k-dimensional Euclidean space which is obtained by taking the Cartesian product of k intervals (closed, open, or half-closed) which are subsets of the coordinate axes of the ambient Euclidean space
killer T cell
A cytotoxic T cell
macroglial cell
An astrocyte, oligodendrocyte or other glial cell that is not a microglial cell
mast cell
A resident cell of connective tissue that contains many granules rich in histamine and heparin
mast-cell
Attributive form of mast cell, noun
megaspore mother cell
A cell that forms four megaspores by meiosis; a megasporocyte
natural killer cell
Any cell that expresses cell surface receptors that deliver signals to either activate or inhibit a response as part of the immune system
nerve cell
A cell of the nervous system which conducts nerve impulses; a neuron
pavement cell
Brachycystidia in the gills of some species of Coprinus
photoelectric cell
A transducer that generates an electric current proportional to the light intensity
photovoltaic cell
a device that absorbs radiant energy and converts it into electrical energy
prickle cell
A polyhedral cell in the epidermis having many spines that form intercellular bridges
prison cell
The room to which a prisoner is confined in a prison
red blood cell
A type of cell in the blood of vertebrates that contains hemoglobin and transports oxygen from the lungs to the tissues; an erythrocyte
red blood cell cast
A matrix of decomposing red blood cells found in the urine as a symptom of glomerular disease
red cell
A type of cell in the blood of vertebrates that contains haemoglobin and transports oxygen from the lungs to the tissues; a red blood cell
renal cell carcinoma
A type of cancer in which the epithelial cells of the kidney grow uncontrollably
renal cell carcinomas
plural form of renal cell carcinoma
renal cell carcinomata
plural form of renal cell carcinoma
rod cell
Any of the cylindrical photoreceptor cells in the retina that function in dim light levels
selenium cell
a photoelectric cell that uses a strip of selenium as the electron source
sickle-cell anaemia
A disease characterized by sickle-shaped red blood cells
sickle-cell anemia
A disease characterized by sickle-shaped red blood cells
sickle-cell disease
A disease characterized by sickle-shaped red blood cells
sleeper cell
A group of people (sleepers) who remain dormant in a community until activated, by a prearranged signal, to perform acts of espionage, sabotage, or terrorism
solar cell
A semiconductor device that converts the radiant energy of sunlight into electrical energy
somatic cell
Any normal cell of an organism that is not involved in reproduction; a cell that is not on the germline
Türkçe - İngilizce
(Tıp) celi
cell