fully sufficient; found in copious supply; in great quantity

listen to the pronunciation of fully sufficient; found in copious supply; in great quantity
İngilizce - Türkçe

fully sufficient; found in copious supply; in great quantity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

abundant
{s} bol

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

Bol gıda malzemeleri var. - There are abundant food supplies.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
İngilizce - İngilizce
abundant

ith their magical words they bring forth to our eyesight the abundant images and beauties of creation. — Leigh Hunt, On the Realities of Imagination.

fully sufficient; found in copious supply; in great quantity