fully sufficient; found in copious supply; in great quantity

listen to the pronunciation of fully sufficient; found in copious supply; in great quantity
Englisch - Türkisch

Definition von fully sufficient; found in copious supply; in great quantity im Englisch Türkisch wörterbuch

abundant
{s} bol

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal kaynakları boldur. - The United States is abundant in natural resources.

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
Englisch - Englisch
abundant

ith their magical words they bring forth to our eyesight the abundant images and beauties of creation. — Leigh Hunt, On the Realities of Imagination.

fully sufficient; found in copious supply; in great quantity
Favoriten