fraudulent; fake; having a misleading appearance

listen to the pronunciation of fraudulent; fake; having a misleading appearance
İngilizce - Türkçe

fraudulent; fake; having a misleading appearance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

phony
{i} sahtekâr

Tom tam bir sahtekar. - Tom is a total phony.

phony
taklit
phony
s., argo
phony
{i} sahte

Tom tam bir sahtekar. - Tom is a total phony.

phony
{i} sahte şey
phony
{s} kalp
phony
düzme
phony
sahtekâr, düzenbaz
phony
kendine sahte sıfat veren kimse
phony
{s} düzmece
phony
yapmacık. i
phony
{i} şarlatan
İngilizce - İngilizce
phony
fraudulent; fake; having a misleading appearance