şarlatan

listen to the pronunciation of şarlatan
Türkçe - İngilizce
wag
fake
charlatan, fake, quack
empiric
quack

My mom thinks the doctor is a quack. - Annem doktorun bir şarlatan olduğunu düşünüyor.

Any society not enlightened by philosophers is fooled by quacks. - Filozoflar tarafından aydınlatılmamış bir toplum şarlatanlar tarafından aptal yerine konulurlar.

humbug
sciolist
phony
dabbler
(person) who is a charlatan
croaker
charlatan

As a practitioner of craniosacral therapy, Tom is often denounced as a charlatan. - Tom bir bedensel denge terapisi uygulayıcısı olarak, sık sık şarlatanlıkla suçlandı.

Tom does not know the difference between a doctor and a charlatan. - Tom, bir doktor ve bir şarlatan arasındaki farkı bilmiyor.

faker
mountebank
charlatan, fraud, cheat
phoney
lunatic
şarlatan hekim
quack doctor
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yalancı. Yüksekten atarak karşısındakini aldatan. Hayasız
Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse
Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse: "Kim namuslu, kim dalavereci, kim şarlatan, laf ebesi ve dalkavuk, biliyordu."- T. Buğra
Bilir geçinen kimse
(Osmanlı Dönemi) yalancı, yüksekten atarak karşısındakileri aldatan; hayâsız
(Osmanlı Dönemi) EBLUK
şarlatan