fortunately

listen to the pronunciation of fortunately
İngilizce - Türkçe
şükür ki

Çok şükür ki, şehrin daha eski kısımları müttefiklerin bombalarından korundu. - Fortunately, the older part of the city was spared from the Allies' bombs.

neyse ki

Neyse ki yolculardan hiçbiri yaralanmadı. - Fortunately none of the passengers were injured.

Neyse ki, seni konuşturdum. - Fortunately, I've got you to talk to.

bereket versin ki

Bereket versin ki Tom kazada ölmedi. - Fortunately, Tom didn't die in the accident.

Ben evden her zamankinden daha geç ayrıldım ama bereket versin ki tren için tam zamanında vardım. - I left home later than usual, but fortunately I was in time for the train.

Allah'tan

Allah'tan Tom kazada ölmedi. - Fortunately, Tom didn't die in the accident.

çok şükür

Çok şükür, oğlum yeni okulundaki yaşama çabucak uyum sağladı. - Fortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.

Tom koltuk değneğinden düştü. Çok şükür Mary tekrar kalkması için ona yardım etti. - Tom fell from his crutches. Fortunately, Mary helped him to get up again.

şans eseri
Allahtan

Allahtan, kimse yaralanmadı. - Fortunately, no one was hurt.

şansa
iyi ki

İyi ki Mary de Tom'un hissettiği aynı şekilde hissetti. - Fortunately Mary felt the same way as did Tom.

İyi ki, hiçbir yolcu yaralanmadı. - Fortunately, no passengers were injured.

fortunate
şanslı

Sürücü ölümden kurtulacak kadar şanslıydı. - The driver was so fortunate as to escape death.

O, ölümden döndüğü için çok şanslı. - He was so fortunate as to escape death.

fortunate
kısmeti açık
fortunately, luckily, happily
neyse, neyse ki, mutlu
fortunate
Allahtan

Allahtan, kimse yaralanmadı. - Fortunately, no one was hurt.

fortunate
tâlihli
fortunate
uğurlu
fortunate
mesut
fortunate
kademli
happily
güle oynaya
happily
güle güle
fortunate
talihli
happily
neşeyle
happily
mutlulukla
happily
Allahtan
happily
mutlu bir şekilde

Kız mutlu bir şekilde okuyor. - The girl is reading happily.

Hikaye mutlu bir şekilde sona erer. - The story ends happily.

fortunate
bahtı
fortunate
bahtı açık
fortunate
{s} hayırlı
fortunate
bereket versin

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Bereket versin ki Tom kazada ölmedi. - Fortunately, Tom didn't die in the accident.

fortunate
akgünlü
fortunate
fortunately iyi ki çok şükür
happily
iyi ki
happily
mutlulukla, sevinçle
happily
bereket versin ki

Bereket versin ki, denizden kurtarılan herkes hayatta ve iyi. - Happily, everyone rescued from the sea are alive and well.

Bereket versin ki, işkolik ölmedi. - Happily, the workaholic did not die.

happily
mutluca
happily
neyse ki/mutlulukla
happily
iyi bir tesadüf olarak
İngilizce - İngilizce
It is (or was, etc) fortunate that

Fortunately, Sam's pet hamster was not dead.

In a fortunate manner
{a} luckilly, successfully, happily, well
Fortunately is used to introduce or indicate a statement about an event or situation that is good. Fortunately, the weather that winter was reasonably mild = luckily unfortunately. happening because of good luck = luckily
by good fortune; "fortunately the weather was good
luckily; in a successful manner
by good fortune; "fortunately the weather was good"
In a fortunate manner; luckily; successfully; happily
happily
luckily
fortunate
Receiving some unforeseen or unexpected good, or some good which was not dependent on one's own skill or efforts
fortunate
Bringing some good thing not foreseen as certain
fortunate
{a} lucky, successful, thriving, happy
fortunate
Receiving same unforeseen or unexpected good, or some good which was not dependent on one's own skill or efforts; favored with good forune; lucky
fortunate
Lucky, favored by fortune
fortunate
supremely favored or fortunate; "golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust"
fortunate
having unexpected good fortune; "other, less fortunate, children died"; "a fortunate choice
fortunate
Auspicious
fortunate
Coming by good luck or favorable chance; bringing some good thing not foreseen as certain; presaging happiness; auspicious; as, a fortunate event; a fortunate concurrence of circumstances; a fortunate investment
fortunate
{s} lucky; successful
fortunate
Receiving same unforeseen or unexpected good, or some good which was not dependent on ones own skill or efforts
fortunate
presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go to medical school"; "rosy predictions" having unexpected good fortune; "other, less fortunate, children died"; "a fortunate choice
fortunate
Presaging happiness
fortunate
presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go to medical school"; "rosy predictions"
fortunate
having unexpected good fortune; "other, less fortunate, children died"; "a fortunate choice"
fortunate
Coming by good luck or favorable chance
fortunate
If you say that someone or something is fortunate, you mean that they are lucky. He was extremely fortunate to survive It was fortunate that the water was shallow She is in the fortunate position of having plenty of choice. = lucky unfortunate
fortunately