mesut

listen to the pronunciation of mesut
Türkçe - İngilizce
fortunate
(deyim) happily ever after
(isim) Happy

That doesn't mean I'm not happy. - Bu mesut olmadığım manasına gelmez.

happy mutlu
felicitous
mesut olmak
be happy
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) saadete ermiş, mutlu
Mutlu, sevinçli, ongun: "Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan, ilelebet mesut ve bahtiyarım."- Atatürk
Mutlu, sevinçli, ongun
mesut etmek
Mutlu kılmak
mesut olmak
Mutlu olmak, onmak
mesut