endurance

listen to the pronunciation of endurance
İngilizce - Türkçe
dayanıklılık

Bu bir fiziksel dayanıklılık testidir. - This is a physical endurance test.

Kardiyovasküler dayanıklılık, fiziksel uygunluğun altı bileşeninden biridir. - Cardiovascular endurance is one of the six components of physical fitness.

dayanırlık
(Havacılık) dayanıklılık süresi
direnç
çekme
havada kalış süresi
rezistans
(Havacılık) havada kalma süresi
dayanma gücü
götürüm
dayanma
katlanma
tahammül

Hiç kimse tahammülsüz başarılı olamaz. - Nobody is able to succeed without endurance.

On bin metre koşmak için büyük tahammüle ihtiyacın var. - You need great endurance to run ten thousand meters.

sabır
(Mühendislik) dayanım, sürme
tahammül gücü
kaldırma
{i} devam

Bir insan ölebilir, uluslar yükselip düşebilir, ancak bir düşünce yaşamaya devam eder. Düşünceler ölümsüz sürekliliğe sahiptir. - A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on. Ideas have endurance without death.

(Askeri) HAVADA KALIŞ SÜRESİ, SEYİR SÜRESİ: Bir uçağın belirli şartlar altında ve yakıt ikmali yapmadan uçabileceği, bir aracın veya bir geminin seyredebileceği süre. Ayrıca bakınız: "endurance distance"
{i} süreklilik
(Nükleer Bilimler) dayanım
(Havacılık) seyir süresi
endurance sports
dayanıklılık sporları
endurance test
(Bilgisayar,Teknik) dayanım testi
endurance test
(Bilgisayar) dayanıklılık sınaması
endurance limits
dayanıklılık sınırlarını
endurance distance
(Askeri) seyir mesafesi
endurance distance
(Askeri) SEYİR MESAFESİ: Bir geminin veya kara aracının belirtilen herhangi bir seyir hızı ile gidebileceği toplam mesafe
endurance failure
krank şaftlarda kırılma
endurance failure
endürans kırılması
endurance limit
dayanırlık sınırı
endurance loading
(Askeri) revizyon yedeği yükleme
endurance loading
(Askeri) REVİZYON YEDEĞİ YÜKLEME: Aşağıdaki niteliklere sahip revizyon maddelerinin normal olarak, revizyonlar arasındaki ay miktarı kadar bir süre için, gemide depolanması. a) Fiyatça düşük b) Hafif ve hacimce küçük c) Tahmini kullanma oranında d) Bozulmayacak. Ayrıca bakınız: "Loading"
endurance speed
(Askeri) idame ettirilecek sürat
endurance speed
(Askeri) İDAME ETTİRİLECEK SÜRAT: Bir geminin ortalama su kesimine sahip olarak, mutedil dalgalı bir denizde, savaşa hazır olarak seyredebileceği saatteki deniz mili birimiyle hızı. Her durumdaki seyir hızları belirli motor hızlarına tekabül edecektir
endurance time
(Askeri) BİR GEMİNİN BELİRTİLEN HERHANGİ BİR SEYİR HIZINI İDAME ETTİRECEĞİ TOPLAM ZAMAN: Eğer bu unsur yakıt harici diğer unsurlara dayanıyorsa, bu şekilde belirtilecektir
endurance unmanned aerial vehicle
(Askeri) uzun mesafeli insansız hava aracı
Cardiovascular endurance
(Spor) Kalp-damar dayanıklılığı
Cardiovascular endurance
(Spor) Kardiyovasküler dayanıklılık
suffering; endurance
acı; dayanıklılık
beyond endurance
çekilmez
beyond endurance
dayanılmaz
equivalent endurance
(Havacılık) eşdeğer devamlılık
folding endurance
katlama dayanımı
medium endurance cutter
(Askeri) orta seyir kotrası
on scene endurance
(Askeri) harekat seyir mesafesi / süresi
pain endurance
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağrıya dayanıklılık
past endurance
dayanılmaz
past endurance
çekilmez
physical and mental endurance
(Askeri) Beden ve akıl dayanıklılığı
physical endurance
(Tıp) fiziksel dayanıklılık
physical endurance
(Askeri) fiziki dayanıklılık
prudent limit of endurance
(Askeri) TEDBİRLİ HAVADA KALIŞ SÜRESİ: Bir hava aracının belirli bir emniyet payı kadar yakıt artırmak şartıyla, havada kaldığı süre
İngilizce - İngilizce
The measure of a person's stamina or persistence

He has great endurance, he ran a marathon and then rode his bicycle home.

Ability to endure hardship
the ability to suffer pain, distress, hardship, or stress of any kind without succumbing
{n} sufferance, continuance
Endurance is the ability to continue with an unpleasant or difficult situation, experience, or activity over a long period of time. The exercise obviously will improve strength and endurance. the ability to continue doing something difficult or painful over a long period of time physical/mental endurance
cardiovascular: ability of the heart and lungs to transport oxygen and function efficiently during exercise over a long period of time muscle: ability of a muscle to contract repeatedly over a long period of time Example: 45 consecutive sit-ups in one minute
The act of bearing or suffering; a continuing under pain or distress without resistance, or without being overcome; sufferance; patience
Ability of a muscle to produce force continually over a period of time
{i} patience, tolerance, fortitude, stamina
The maximum length of time agyroplane can stay aloft on its fuel supply
a state of surviving; remaining alive
The ability to continue a given task
The maximum length of time a gyroplane can stay aloft on its fuel supply
The measure of a persons stamina or persistence
the power to withstand hardship or stress; "the marathon tests a runner's endurance
an ability to keep going with a movement or activity for a relatively long period
the power to withstand hardship or stress; "the marathon tests a runner's endurance"
the act, quality, or power of withstanding hardship or stress; the state or act of persevering
The inherent wear out phenomenon in EEPROM memory Although the generic endurance specification for EEPROMs is 10,000 erase/write cycles, actually industry average performance is roughly 100,000 erase/write cycles However, care should be used when allowing the system to expect more than 10,000
A state or quality of lasting or duration; lastingness; continuance
Determines how much of a licking your character can take and still keep ticking! Shows total amount of damage your character can take before losing consciousness and also determines how long the character can maintain extended physical exertion
One of the categories for judging Refers to the physical stamina of the hound
Continous exercise or activity over a long period of time
endurement
endurance riding
riding for long hours over long distances
endurance test
test of a system or material over a long period to determine how long in will endure and when it will fail (usually test carried out in automobiles)
Endurance.
durance
muscular endurance
The ability of a muscle (or set of muscles) to perform a repeated action without tiring
Le Mans Grand Prix d'Endurance
Automobile race. It is perhaps the best-known automobile race in the world, run annually (with few exceptions) since 1923 at the Sarthe road-racing circuit, near Le Mans, France. The winner is the car that travels the greatest distance in a 24-hour period. The racing circuit is 8.3 mi (13.4 km) long, and the race is open only to sports cars (see sports-car racing)
heart-lung endurance
performance of the heart and lungs under strenuous conditions (one of the components of physical fitness)
past endurance
unbearable, impossible to withstand
endurance