yeniden ele al

listen to the pronunciation of yeniden ele al
Turkish - English
reconsider

The government has been reconsidering its firearms exportation. - Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır.

yeniden al
retake

Can Tom retake the lead? - Tom öncülüğü yeniden alabilir mi?

yeniden al
{f} retaking
yeniden ele al
Favorites