to consider a matter thought already to have been decided

listen to the pronunciation of to consider a matter thought already to have been decided
English - Turkish

Definition of to consider a matter thought already to have been decided in English Turkish dictionary

reconsider
yeniden incelemek
reconsider
yeniden incelemek ya da ele almak
reconsider
yeniden ele al

Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır. - The government has been reconsidering its firearms exportation.

reconsider
yeniden düşünmek

Kararını yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider your decision.

Yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You may want to reconsider.

reconsider
{f} tekrar ele almak
reconsider
tekrar gözden geçir
reconsider
reconsideration tekrar tetkik
reconsider
hakkında tekrar düşünmek
reconsider
{f} yeniden oya sunmak
reconsider
{f} tekrar düşünmek

Tekrar düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider.

Tekrar düşünmek zorundasın. - You've got to reconsider.

reconsider
{f} muhakeme etmek
reconsider
kabul edilmiş bir meseleyi yeniden reye koymak
English - English
reconsider
to consider a matter thought already to have been decided

  Hyphenation

  to con·sid·er a mat·ter thought al·rea·dy to have been de·ci·ded

  Turkish pronunciation

  tı kınsîdır ı mätır thôt ôlredi tı häv bın dîsaydîd

  Pronunciation

  /tə kənˈsədər ə ˈmatər ˈᴛʜôt ôlˈredē tə ˈhav bən dəˈsīdəd/ /tə kənˈsɪdɜr ə ˈmætɜr ˈθɔːt ɔːlˈrɛdiː tə ˈhæv bən dɪˈsaɪdɪd/

  Word of the day

  groundling
Favorites