a motion to reopen a question that has been previously decided

listen to the pronunciation of a motion to reopen a question that has been previously decided
English - Turkish

Definition of a motion to reopen a question that has been previously decided in English Turkish dictionary

reconsider
yeniden incelemek
reconsider
yeniden incelemek ya da ele almak
reconsider
yeniden ele al

Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır. - The government has been reconsidering its firearms exportation.

reconsider
yeniden düşünmek

Yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You may want to reconsider.

Kararını yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider your decision.

reconsider
{f} tekrar ele almak
reconsider
tekrar gözden geçir
reconsider
reconsideration tekrar tetkik
reconsider
hakkında tekrar düşünmek
reconsider
{f} yeniden oya sunmak
reconsider
{f} tekrar düşünmek

Tekrar düşünmek zorundasın. - You've got to reconsider.

Tekrar düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider.

reconsider
{f} muhakeme etmek
reconsider
kabul edilmiş bir meseleyi yeniden reye koymak
English - English
reconsider
a motion to reopen a question that has been previously decided

  Hyphenation

  a mo·tion to re·o·pen a ques·tion that has been previously de·ci·ded

  Turkish pronunciation

  ı mōşın tı riōpın ı kwesçın dhıt hız bın priviısli dîsaydîd

  Pronunciation

  /ə ˈmōsʜən tə rēˈōpən ə ˈkwesʧən ᴛʜət həz bən ˈprēvēəslē dəˈsīdəd/ /ə ˈmoʊʃən tə riːˈoʊpən ə ˈkwɛsʧən ðət həz bən ˈpriːviːəsliː dɪˈsaɪdɪd/

  Word of the day

  logogram
Favorites