rethink, contemplate again, consider again

listen to the pronunciation of rethink, contemplate again, consider again
English - Turkish

Definition of rethink, contemplate again, consider again in English Turkish dictionary

reconsider
yeniden incelemek
reconsider
yeniden incelemek ya da ele almak
reconsider
yeniden ele al

Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır. - The government has been reconsidering its firearms exportation.

reconsider
yeniden düşünmek

Yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You may want to reconsider.

Kararını yeniden düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider your decision.

reconsider
{f} tekrar ele almak
reconsider
tekrar gözden geçir
reconsider
reconsideration tekrar tetkik
reconsider
hakkında tekrar düşünmek
reconsider
{f} yeniden oya sunmak
reconsider
{f} tekrar düşünmek

Tekrar düşünmek isteyebilirsin. - You might want to reconsider.

Tekrar düşünmek zorundasın. - You've got to reconsider.

reconsider
{f} muhakeme etmek
reconsider
kabul edilmiş bir meseleyi yeniden reye koymak
English - English
{f} reconsider
rethink, contemplate again, consider again
Favorites