very much, by far

listen to the pronunciation of very much, by far
English - Turkish

Definition of very much, by far in English Turkish dictionary

far and away
kat kat
far and away
öbürlerinden kat kat daha
far and away
(deyim) fazlasıyla
far and away
(deyim) çok fazla
far and away
(deyim) tamamen
far and away
pek çok
far and away
(öbürlerinden) kat kat daha ...: He's far and away the best. Öbürlerinden kat kat daha iyi
English - English
far and away
very much, by far
Favorites