to the same extent; up to the desired amount

listen to the pronunciation of to the same extent; up to the desired amount
English - Turkish

Definition of to the same extent; up to the desired amount in English Turkish dictionary

as much
aynı miktarda
as much as
olduğu kadar

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

Romanlar geçmişte olduğu kadar çok okunmuyor. - Novels aren't being read as much as they were in the past.

as much as
olabildiği kadar
as much as
aynı miktarda
as much as
kadar

Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı. - The news surprised him as much as it did me.

Ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. - I will help as much as I can.

as much as
kadar çok

Tom onun senin satmaya çalıştığın o zımbırtıya 300 dolar kadar çok harcamaya istekli olduğunu söylüyor. - Tom says he's willing to spend as much as $300 on that gizmo you're trying to sell.

O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor. - He earns three times as much as I do.

as much
(Fiili Deyim ) öyle
English - English
as much as
as much
to the same extent; up to the desired amount
Favorites