the act or process of declaring

listen to the pronunciation of the act or process of declaring
English - Turkish

Definition of the act or process of declaring in English Turkish dictionary

declaration
{i} beyan

Bir gümrük beyanı gereklidir. - A customs declaration is required.

Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir. - Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942.

declaration
{i} beyanname
declaration
tanım
declaration
{i} açıklama

Lider müthiş açıklamalar yaptı. - The leader made formidable declarations.

declaration
{i} demeç
declaration
{i} ifade
declaration
Declaration of Independence Amerika Birleşik Devletlerinin istiklal beyannamesi
declaration
briç karar verilen oyun
declaration
{i} bildirim

Gümrük bildiriminiz, lütfen. - Your customs declaration, please.

declaration
declaration of rights haklar beyannamesi
declaration
{i} ilan

Ne kadar da güzel bir aşk ilanı! - How beautiful a declaration of love!

Bu bir savaş ilanı mı? - Is this a declaration of war?

declaration
{i} bildirme
declaration
(Avrupa Birliği) bildiri

Gümrük bildiriminiz, lütfen. - Your customs declaration, please.

declaration
(Askeri) DEKLARE ETMEK; BİLDİRMEK; İLAN ETMEK
declaration
{i} deklarasyon
English - English
declaration
the act or process of declaring

  Hyphenation

  the act or proc·ess of de·clar·ing

  Turkish pronunciation

  dhi äkt ır prôses ıv dîklerîng

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈakt ər ˈprôˌses əv dəˈklerəɴɢ/ /ðiː ˈækt ɜr ˈprɔːˌsɛs əv dɪˈklɛrɪŋ/
Favorites