beyanname

listen to the pronunciation of beyanname
Turkish - English
declaration
ban
(Kanun) certificate
manifest
(Ticaret) charter
(Ticaret) memorandum
return

Tom hasn't filed a tax return in years. - Tom yıllardır vergi beyannamesi vermemiş.

(Politika, Siyaset) pronunciamento
affidavit
proclamation
manifesto
declaration, proclamation, manifest
bill

The Bill of Rights amended the U.S. Constitution. - İnsan hakları beyannamesi ABD Anayasasını değiştirdi.

specification
declaration, written statement; com. manifest
muhtasar beyanname
Concise statement
bildiri / beyanname
(Hukuk) declaration, communiqué
yıllık beyanname
(Ticaret) annual return
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) f. Durumu yazı ile bildiren açıklama
Bildirge: "Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış."- M. Ş. Esendal
Bildirge
(Osmanlı Dönemi) yazılı açıklama, bildiri
beyanname
Favorites