tanım

listen to the pronunciation of tanım
Turkish - English
definition

No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself. - Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir.

Can you give me the definition of a cone? - Bana bir koninin tanımını verebilir misiniz?

description

The man answered to the description. - Adam tanımlanmış özelliklere sahipti.

Tom certainly fits the description that the police gave us. - Tom kesinlikle polisin bize verdiği tanıma uyuyor.

illustration
definition, description tarif
identification
account

Your account of the accident corresponds with the driver's. - Kaza tanımın sürücününkine uyuyor.

declaration
defınıtıon
Tanımlar
definitions

Above all, logic requires precise definitions. - Her şeyden önce, mantık kesin tanımlar gerektirir.

tanımlar
identifies

A passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries. - Bir pasaport sizi bir ülkenin bir vatandaşı olarak tanımlar ve yabancı ülkelere seyahat etmene imkan verir.

duyu tabanlı tanım
(Tıp) sensory-based description
genetik tanım
(Pisikoloji, Ruhbilim) genetic description
seviye tanım yöntemi
(Ticaret) grade description method
seçici tanım özelliği
(Askeri) selective identification feature
özet tanım
summary description
Turkish - Turkish
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Tarif
işlemsel tanım
Deney veya gözlem yapabilmek amacıyla somut karşılıkları olmayan, karmaşık, genel ya da soyut kavramların gözlemlenebilir, algılanabilir veya ölçülebilir nitelik taşıyan somut kavramlara dönüştürülmesi ile elde edilen tanım. Örn. Meslek kavramının, sosyal hayatta karşılığı olan ve yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu veya sayısı belirlenebilecek insanlardan oluşan akademisyenlik, bankacılık, avukatlık, doktorluk gibi alt kavramlarla tanımlanması
tanım

    Hyphenation

    ta·nım

    Pronunciation

    Etymology

    [ 'tan ] (verb.) 14th century. Middle English tannen, from Middle French tanner, from Medieval Latin tannare, from tanum, tannum tanbark.
Favorites