tell

listen to the pronunciation of tell
English - Turkish
{f} demek

Bununla ne demek istediğini bana söyleyebilir misin? - Can you tell me what you mean by that?

Onlara ne demek istediğini söyle. - Tell them what you mean.

anlatmak

Tom'un sağlık problemlerini sana anlatmak etik olmazdı. - It would be unethical for me to tell you about Tom's medical problems.

Daha sonra ne olacağını anlatmak yok. - There is no telling what will happen next.

{f} haber vermek
{f} söylemek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Doğruyu söylemek gerekirse, ben senin baban değilim. - To tell the truth, I am not your father.

{f} (told)
{f} söylemek; anlatmak: I told her the news. Ona haberi söyledim. I told her he was here. Onun burada olduğunu kendisine söyledim
{f} açığa çıkarmak
{f} bildirmek
{f} ayırt etmek

Jackson'ın ikizlerini ayırt etmek imkansız. - It's impossible to tell the Jackson twins apart.

Bazen doğruyu yanlıştan ayırt etmek zordur. - It is sometimes hard to tell right from wrong.

{f} emretmek
nakletmek
etkisini göstermek
belli olmak
göstermek
seçmek
söyle

Lütfen bana nerede yaşayacağını söyle. - Please tell me where you will live.

Trenin ne zaman kalkacağını lütfen bana söyleyebilir misin? - Can you please tell me what time the train leaves?

ayıtmak
tahmin etmek

Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil. - There is no telling what he is thinking.

Ne olacağını tahmin etmek mümkün değil. - There's no telling what'll happen.

etkili olmak
tembihlemek
belli etmek
göze çarpmak
bilmek

Tom bilmek istediğini sana söylemez. - Tom won't tell you what you want to know.

Bilmek istediğin her şeyi sana söyleyeceğim. - I'll tell you everything you want to know.

tell söyle
ark höyük
birer birer s
anlamak

Kimin gerçeği söylediğini anlamak zordur. - It's hard to figure out who's telling the truth.

yaymak
anlat
para etmek
anlat bakalım
söyleyin
anlatm
tell off
azarlamak
tell the truth
doğruyu söylemek

Doğruyu söylemek gerekirse, günde iki paket sigara içerdim. - To tell the truth, I used to smoke two packs a day.

Doğruyu söylemek gerekirse, ben senin baban değilim. - To tell the truth, I am not your father.

tell the truth
doğru söylemek
tell me about
(Bilgisayar) bilgi istediğim konu
tell me another
(deyim) bunları külahıma anlat
tell me more
(Bilgisayar) ek bilgi ver
tell me more
(Bilgisayar) daha çok bilgi
tell me more
(Bilgisayar) ek bilgi
tell me more
(Bilgisayar) ayrıntılı bilgi
tell me more
(Bilgisayar) daha fazla bilgi
tell me more
(Bilgisayar) daha detaylı bilgi ver
tell of
belirtisi olmak
tell off
paylamak
tell off
oymak
tell on
ispiyonlamak
tell on
birini ele vermek
tell on
gammazlamak
tell on (somebody)
ispiyonlamak
tell a fib
yalan söyle
tell a joke
fıkra anlat
tell a lie
yalan söyle

Yalan söylemek iyi değildir. - It is not good to tell a lie.

Yalan söylemek yanlıştır. - It is wrong to tell a lie.

tell a long rigmarole
zırvalamak
tell a story
masal anlatmak
tell anonymously
isim vermeden konuş
tell apart
parça parça konuş
tell confidentially
gizli konuş
tell fortunes
fala bakmak
tell off
abırlamaq
tell off
yüzüne vurmak
tell on
kötü etkile
tell on
kötü etkilemek
tell on
ihbar etmek

O bana ihbar etmekle tehdit etti. - She threatened to tell on me.

Tom beni ihbar etmekle tehdit etti. - Tom threatened to tell on me.

tell people apart
ayırt etmek
tell romantic lies
romantik yalanlar söyle
Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest
(Atasözü) Bana arkadaşını şöyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
tell again
tekrar söylemek
tell from
dan söylemek
tell good jokes
Güzel bir fıkra anlatmak
tell it as it is
Bir şeyi olduğu gibi söylemek
tell lie
yalan söylemek
tell me
şöyle bana
tell me about it
(deyim) Bilmez mıyım!? Sen onu bir de bana sor
tell me about it
Bu konuda bana
tell me about it
Bilmem mi!? Sen onu bir de bana sor
tell of
anlatmak
tell of
azarlamak

talk angrily to someone beacuse they have done something wrong.

tell off
azarla
tell off
Tell someone off: azarlamak
tell people/things apart
insanları/nesneleri birbirinden ayırt etmek
tell s.o. a thing or two
k. dili birine çıkışmak
tell s.o. a thing or two/tell s.o. where to get off
k. dili birini haşlamak, birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
tell s.t. to s.o. straight
birine bir şeyi hiç sakınmadan söylemek
tell sb. about sth
sb şöyle. hakkında sth
tell stories
hikayeler anlatmak
tell that to the marines
(deyim) Sen onu benim külahıma anlat!
tell them apart
apart onlara
tell to
söyler
tell truth
Gerçeği söylemek
tell/say the truth
/ Söylemek söylemek gerçeği
Tell me another one
{k} Haydi oradan!/Hadi hadi!/Hadi canım sen de!/Külahıma anlat!
tell a fib
yalan söylemek
tell a fib
uydurmak
tell a fib
atmak
tell a lie
yalan söylemek

Yalan söylemek her zaman bir günah mıdır? - Is it always a sin to tell a lie?

Yalan söylemek yanlıştır. - It is wrong to tell a lie.

tell a long rigmarole
abuk subuk konuşmak
tell a long rigmarole
saçma sapan konuşmak
tell a pack of lies
bir yığın yalan söylemek
tell a secret
sır vermek
tell a story
hikâye anlatmak
tell against
(bir şey) (birinin) aleyhinde olmak
tell apart
{f} ayırdetmek
tell apart
{f} farkını söylemek
tell apart
{f} ayırt etmek
tell briefly
kısa kesmek
tell fortunes
fal açmak/bakmak
tell his fault to his face
ayıbını yüzüne vurmak
tell in s.o.'s favor
(bir şey) birinin lehinde olmak
tell lies
yalanlar söylemek
tell lies
atmak
tell me another.
külahıma anlat
tell of
-i anlatmak, -den bahsetmek: The book tells of his adventures in Scotland. Kitap onun İskoçya'daki maceralarından bahsediyor
tell of
bir
tell off
(deyim) tell someone off azarlamak
tell off
görev vermek
tell off
(Fiili Deyim ) 1- -e iş vermek 2- azarlamak
tell off
iş vermek
tell off
sayıp ayırmak
tell on
(deyim) tell on someone
tell on
(deyim) kötü etkisi olmak
tell on
(Fiili Deyim ) -in üzerinde etkisini göstermek
tell on
(deyim) ele vermek,gammazlamak,(çoğunlukla çocuklar için kullanılır)
tell on s.o
{k} birinin yaptığı olumsuz bir şeyi (başkasına) söylemek: He's gone to tell the teacher on me. Hocaya ne yaptığımı söylemeye gitti
tell on smb
ihbar etmek
tell on smb
ispiyonlamak
tell one to one's face
birinin yüzüne karşı söylemek: Tell him what you think of him to his face. Kendisi hakkında ne düşündüğünü yüzüne karşı söyle
tell one's beads
tespih çekmek
tell one's fortune
-in falına bakmak
tell people/things
insanları/nesneleri birbirinden ayırt etmek
tell s.o. a thing or
{k} birini haşlamak, birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
tell s.o. off
{k} birini azarlamak/haşlamak
tell s.o.'s fortune
birinin falına bakmak: Will you tell her fortune? Onun falına bakar mısın?
tell s.t. to s.o
birine bir şeyi hiç sakınmadan söylemek
tell smb. one's mind
azarlamak
tell smb. one's mind
ağzına geleni söylemek
tell somebody fuck off
siktir çekmek
tell somebody his fortune
falına bakmak
tell someone flat
(deyim) acikca soylemek
tell someone where to get off
{k} (deyim) kuvvetle elestirmek,dusunduklerini yuzune vurmak
tell tales
(Fiili Deyim ) 1- dedikodu yapmak 2- gammazlık etmek
tell tales
dedikodu yapmak
tell the difference
fark görmek
tell the difference
ayırt etmek
tell the difference
farkını söylemek
tell the same thing
aynı şeyi söylemek
tell the time
saati söylemek
tell the time
zamanı bildirmek
tell the world
herkese duyurmak
tell the world
ilan etmek
tell time
(the)
tell time
saatin kaç olduğunu anlamak: Can Tekin tell the time yet? Tekin şimdi saatin kaç olduğunu anlayabiliyor mu?
tell time
(saat) zamanı göstermek
tell us another
atma
tell us another
palavrayı bırak
tell which is which
hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek: I couldn't tell which was which. Hangisinin hangisi olduğunu ayırt edemedim
to tell the truth
açıkçası
telling
tesirli olarak
telling
etkileyici
to tell the truth
doğrusu

Doğrusunu söylemek gerekirse, dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederim. - To tell the truth, I would rather stay at home than go out.

Doğrusunu söylemek gerekirse, babamın arabasını onun izni olmadan sürdüm. - To tell the truth, I drove my father's car without his permission.

told
tell söyle
told
söyle

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

O bana babasının öldüğünü söyledi. - He told me that his father was dead.

blood will tell
(deyim) armut dibine düşermiş
blood will tell
(deyim) armut dibine düşer: insanların nesilleri de kendilerine benzer
cross tell
(Askeri) çapraz bilgi aktarımı
cross tell
(Askeri) yan söyleme
from all i can tell
söylecebileceğim kadarıyla
tell a lie
yalan atmak
tell apart
birbirinden ayırmak
tell of
bahsetmek
tell the truth
gerçeği söylemek
telling
çarpıcı
telling
anlatarak

Bütün gece hayalet hikâyeleri anlatarak uyanık kaldık. - We stayed awake all night telling ghost stories.

Neden bize nereye gittiğini anlatarak başlamıyorsun? - Why don't you start by telling us where you went?

telling
anlatma

Tom fıkra anlatmada iyidir. - Tom is good at telling jokes.

Hiç Fransızca fıkra anlatmayı denedin mi? - Have you ever tried telling a joke in French?

telling
(Askeri) ihbar
tellingly
anlatarak
tellingly
etkili bir şekilde
told
anlatılmak
told
söylenmiş

Tom'a ne yapması söylenmişse onu yapıyor. - Tom is only doing what he was told to do.

Tom'a daha önce bunu yapmak zorunda olduğu söylenmişti. - Tom has already been told he has to do that.

do tell!
Öyle mi?
telling
etkili
telling
{f} anlat

Onun ve Mary'nin Fuji dağına tırmandıkları zamanı Tom'un bana anlattığını hatırlıyorum. - I remember Tom telling me about the time he and Mary had climbed Mt. Fuji.

Daha sonra ne olacağını anlatmak yok. - There is no telling what will happen next.

telling
(duygu/görüş/vb.) açığa çıkaran
telling
belirten
telling
gösteren
I should like ...: I should like to tell you I´m sorry
Senden özür dilemek istiyorum. İ´d like to buy a novel. Roman almak istiyorum
You would tell her, wouldn´t you?
1. Gidip ona yetiştirirsin, değil mi? 2. İlle ona söylersin, değil mi?
afaict , as far as i can tell
afaict kadarıyla söyleyebilirim olarak
kiss and tell
Öpme ve şöyle
now you tell me
bu şimdi mi söylenir
now you tell me
şunu önceden söyleseydin ya
reveal secrets, tell secrets
Sırları şöyle sırları
show-and-tell
(Eğitim) Öğrencilerin sınıfa bir nesne getirip sunumunu yaptıkları öğretim metodu
tell of
tell in
telling
söylüyordu
tells
söylüyor

Ona güvenilemez çünkü sık sık yalan söylüyor. - She cannot be relied on because she often tells lies.

Bir şey bana onun şeytanlık düşündüğünü söylüyor. - Something tells me that she's up to no good.

to tell sb. lies
sb söylemek. yalan
to tell you the truth
Size gerçeği söylemek
told
söylemiştim
telling
{s} belli eden
telling
{i} söyleme

Tom'a ne olduğunu söylemenin nesi var? - What's wrong with telling Tom what happened?

Tom, Mary'ye kötü haberi söylemeyi mümkün olduğu kadar uzun süre erteledi. - Tom had put off telling Mary the bad news for as long as possible.

telling
(isim) söyleme
telling
(Askeri) İHBAR: Hava gözetlemesi ve taktik durumla ilgili esasların, hava savunma birlikleri arasında, haberleşme vasıtasıyla alınıp verilmesi işlemi. Ayrıca bakınız: "track telling"
telling
{s} tesirli
telling
açığa vuran/etkili
telling
tellingly etkili bir şekilde
telling
tell söyle
tellingly
belirterek/etkili olarak
told
f., bak. tell
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Düz yer üstüne yatırmak
(Osmanlı Dönemi) (C.: Tilâl) Tepe, yığın, küme
English - English
A mound, originally in the Middle East, over or consisting of the ruins of ancient settlements
To count or enumerate

And in his lap a masse of coyne he told, / And turned vpsidowne, to feede his eye / A couetous desire with his huge threasury.

To instruct or inform

Please tell me the time.

To order; to direct

Tell him to go away.

To convey by speech; to say

He seems to like to tell lies.

A reflexive, often habitual behavior, esp. one occurring in a context that often features attempts at deception by persons under psychological stress (e.g., a poker game or police interrogation), that reveals (gives away) information that the person exhibiting the behavior is attempting to withhold
To narrate

I want to tell you a story.

To be revealed

Cherry looks old, Mergenthaler told himself. His age is telling. Querulous — that's the word. He's become a whining, querulous old man absorbed with trivialities.

To reveal

Time will tell what became of him.

To discern, notice, identify or distinguish

No, there's no way to tell.

{v} to relate, utter, inform , report, count, reckon
{i} family name; William Tell, hero and patriot of Swiss folklore during the early 14th century famous for his skill as an archer; (in Poker game) noticeable change in the conduct of a player that gives clues to said player's hand
A clue or hint that a player unknowingly gives about the strength of his hand, his next action, etc May originally be from "telegraph" or the obvious use that he "tells" you what he's going to do before he does it
(sometimes spelled tel) A mound that contains the ruined remains of a human settlement; each layer or level, called a stratum, represents a particular historical period
You use I'll tell you what or I tell you what to introduce a suggestion or a new topic of conversation. I tell you what, I'll bring the water in a separate glass
To pass information by speech
If you tell someone to do something, you order or advise them to do it. A passer-by told the driver to move his car so that it was not causing an obstruction
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer; according to legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple from his son's head with his crossbow (which he did successfully without mishap) discern or comprehend; "He could tell that she was unhappy"
To utter or recite in detail; to give an account of; to narrate
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
To make account of; to regard; to reckon; to value; to estimate
To order; to request; to command
If facts or events tell you something, they reveal certain information to you through ways other than speech. The facts tell us that this is not true I don't think the unemployment rate ever tells us much about the future The evidence of our eyes tells us a different story While most of us feel fairly complacent about the nutrients we're getting from our diets, the facts tell a very different story
To count or enumerate (see teller)
If you can tell one thing from another, you are able to recognize the difference between it and other similar things. I can't really tell the difference between their policies and ours How do you tell one from another? I had to look twice to tell which was Martinez; they all looked alike
To discern so as to report; to ascertain by observing; to find out; to discover; as, I can not tell where one color ends and the other begins
A gesture or signal unintentionally done by a player that gives other players information about the player's hand For example, a player who twitches when they are bluffing
If you say `You never can tell', you mean that the future is always uncertain and it is never possible to know exactly what will happen. You never can tell what life is going to bring you
To have a marked effect
an artificial mound consisting of the accumulated remains of one or more ancient settlements in the Middle East and Egypt; an ancient garbage dump
To give instruction to; to make report to; to acquaint; to teach; to inform
To give an account; to make report
If you tell someone something, you give them information. In the evening I returned to tell Phyllis our relationship was over I called Andie to tell her how spectacular the stuff looked Claire had made me promise to tell her the truth I only told the truth to the press when the single was released as it seemed the perfect time to do it Tell us about your moment on the summit Her voice breaking with emotion, she told him: `It doesn't seem fair'
If you tell, you reveal or give away a secret. Many of the children know who they are but are not telling
If an unpleasant or tiring experience begins to tell, it begins to have a serious effect. The pressure began to tell as rain closed in after 20 laps see also telling, kiss and tell
let something be known; "Tell them that you will be late"
To take effect; to produce a marked effect; as, every shot tells; every expression tells
That which is told; tale; account
{f} relate; know; discover, discern; command
inform positively and with certainty and confidence; "I tell you that man is a crook!"
give evidence; "he was telling on all his former colleague
to say something to a particular individual, heard only by them
narrate or give a detailed account of; "Tell what happened"; "The father told a story to his child"
I will tell him so = It is his turn (You'd better tell him so (^^; ) (00/01/02) I told you so A little bird told me Tell it like it is understand; *Yes, I changed my hairstyle How can you tell? *There's no telling what will happen *He will be unable to tell the fake from the real one
v tell [OE tellan]
A hill or mound
discern or comprehend; "He could tell that she was unhappy"
If you tell yourself something, you put it into words in your own mind because you need to encourage or persuade yourself about something. `Come on', she told herself I told myself I would be satisfied with whatever I could get
A give away sign, especially one used in the game of poker
a mound in the Middle East over or consisting of the ruins of ancient settlements
emphasis You can say `I tell you', `I can tell you', or `I can't tell you' to add emphasis to what you are saying. I tell you this, I will not rest until that day has come This little letter gave us a few chuckles, I can tell you
give evidence; "he was telling on all his former colleague"
To make known; to publish; to disclose; to divulge
To mention one by one, or piece by piece; to recount; to enumerate; to reckon; to number; to count; as, to tell money
to tell the time: see time time will tell: see time. A mound, especially in the Middle East, made up of the remains of a succession of previous settlements. Tell Mardikh Tell Asmar Amarna Tell el Tell William
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
If someone disagrees with you or refuses to do what you suggest and you are eventually proved to be right, you can say `I told you so'. Her parents did not approve of her decision and, if she failed, her mother would say, `I told you so.'
anything that reveals theatrical devices to the audience; an action that tips off the audience that you're "up to something "
vagueness You use as far as I can tell or so far as I could tell to indicate that what you are saying is based on the information you have, but that there may be things you do not know. As far as I can tell, Jason is basically a nice guy
If you tell something such as a joke, a story, or your personal experiences, you communicate it to other people using speech. His friends say he was always quick to tell a joke He told his story to The Sunday Times and produced photographs Will you tell me a story?
If you can tell what is happening or what is true, you are able to judge correctly what is happening or what is true. It was already impossible to tell where the bullet had entered You can tell he's joking
Tell el-Amarna
Modern site of the ancient city of Akhetaten in Egypt, built by Akhenaten in honor of the Egyptian deity Aten
tell all
To reveal everything, particularly information that is normally withheld

The actress's earthy new book tells all.

tell apart
To be able to know the difference between things; to distinguish

They are identical twins, and if they dress the same, everybody has trouble telling them apart.

tell it like it is
To speak frankly, to convey all and only the truth of a situation
tell it to Sweeney
I do not believe what you said
tell it to the marines
I do not believe what you said
tell me about it
Used to express agreement and sympathy with previous speaker's statement

We're on the Air Force family planning routine. Mitch's been out of town so much we haven't even had a chance to try and get pregnant. / Tell me about it..

tell off
To rebuke, to reprimand, or to admonish, often in a harsh, direct way
tell on
To inform on; to tattle; to tell someone with authority that someone else has done something wrong; usually somewhat childish

My sister told on me when I didn't go to school.

tell on
To cause strain to somebody or something

Years of drinking started to tell on his body.

tell tales
To lie, to be making false claims

Don't listen to him, he's telling tales.

tell the truth
Used to positively assert the frank honesty of an associated statement of set of statements; equivalent to "to tell the truth"
tell you the truth
Used to positively assert the frank honesty of an associated statement of set of statements; equivalent to "to you tell the truth"
tell-all
That which tells all; revealing everything, particularly what is normally withheld

Open source is a tell-all software development strategy.

tell-tale compass
Alternative spelling of telltale compass
tell the truth
relay a true sentiment, tell a true story
tell that to the marines
(deyim) A scornful expression of disbelief. [referring to the horse marines, an imaginary corps of cavalrymen employed to serve as marines (thus out of their element).]
Tell el- Amarna
Ancient city, Egypt. Located midway between Thebes and Memphis on the Nile River, it was built in the 14th century BC by the Egyptian king (pharaoh) Akhenaton, who moved his subjects there in order to found a new monotheistic religion. Artifacts discovered there in the 19th century included hundreds of cuneiform tablets. Archaeological finds of the late 20th century included sculptures and paintings
tell a lie
lie, relay a falsehood, not tell the truth
tell a story
tell a tale, recount a story
tell a white lie
tell a lie about a trivial matter as to not harm or hurt a person
tell against
testify against, take the witness stand against
tell apart
{f} know the difference between, distinguish
tell apart
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
tell apart
detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make out the faces in this photograph"
tell apart
If you can tell people or things apart, you are able to recognize the differences between them and can therefore identify each of them. Perhaps it is the almost universal use of flavourings that makes it so hard to tell the products apart
tell fortunes
predict the future
tell it to the marines
tell it to your grandmother! (it's difficult to believe your stories)
tell its own tale
testify against himself, give testimony about his own actions
tell lies
tell untruth, fib, speak lies
tell me about it
don't I know it!
tell of
speak about
tell off
reprimand; "She told the misbehaving student off
tell off
rebuke, reproach, scream at
tell off
reprimand; "She told the misbehaving student off"
tell off
If you tell someone off, you speak to them angrily or seriously because they have done something wrong. He never listened to us when we told him off I'm always being told off for being so awkward Dutch police told off two of the gang, aged 10 and 11
tell on
produce an affect or strain on somebody; "Each step told on his tired legs"
tell on
produce an affect or strain on somebody; "Each step told on his tired legs
tell on
exhaust, tire; inform on
tell on
If you tell on someone, you give information about them to a person in authority, especially if they have done something wrong. Never mind, I won't tell on you I'll tell my mummy on you
tell on
give away information about somebody; "He told on his classmate who had cheated on the exam"
tell one thing from another
distinguish between different objects
tell one's fortune
predict the future
tell tales
slander, defame someone; relate many stories (usually exaggerated ones)
tell tales out of school
reveal secrets, tell secrets
tell them apart
be able to know the difference between two people
tell to one's face
say directly to someone
tell-
v tell [OE tellan]
tell-
A gesture or signal unintentionally done by a player that gives other players information about the player's hand For example, a player who twitches when they are bluffing
tell-
let something be known; "Tell them that you will be late"
tell-
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
tell-
inform positively and with certainty and confidence; "I tell you that man is a crook!"
tell-
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
tell-
anything that reveals theatrical devices to the audience; an action that tips off the audience that you're "up to something "
tell-
give evidence; "he was telling on all his former colleague"
tell-
A clue or hint that a player unknowingly gives about the strength of his hand, his next action, etc May originally be from "telegraph" or the obvious use that he "tells" you what he's going to do before he does it
tell-
an artificial mound consisting of the accumulated remains of one or more ancient settlements in the Middle East and Egypt; an ancient garbage dump
tell-
a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer; according to legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple from his son's head with his crossbow (which he did successfully without mishap)
tell-
I will tell him so = It is his turn (You'd better tell him so (^^; ) (00/01/02) I told you so A little bird told me Tell it like it is understand; *Yes, I changed my hairstyle How can you tell? *There's no telling what will happen *He will be unable to tell the fake from the real one
tell-
discern or comprehend; "He could tell that she was unhappy"
tell-
to say something to a particular individual, heard only by them
tell-
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
tell-
(sometimes spelled tel) A mound that contains the ruined remains of a human settlement; each layer or level, called a stratum, represents a particular historical period
tell-
narrate or give a detailed account of; "Tell what happened"; "The father told a story to his child"
tell-tale
Something that is described as telltale gives away information, often about something bad that would otherwise not be noticed. Only occasionally did the telltale redness around his eyes betray the fatigue he was suffering
Et-Tell
an archaeological site in Israel popularly thought to be the Biblical city of Ai
I tell a lie
I am mistaken; I thought that what I said (or wrote) was true, but I have just realised that it is not

I travelled there in 1996, no, I tell a lie, in 1997.

can you tell us
A prefix indicating a polite request

Can you tell us how you will motivate your students to learn?.

dead men tell no tales
Once someone is dead, they can no longer communicate, hence killing someone is the best way to keep him/her quiet
does Macy's tell Gimbel's
A rhetorical question with the implied answer being that competitors do not share business secrets with one another
don't ask, don't tell
Canada's policy on anyone leaving the United States during the Vietnam War in order to avoid the military draft
don't ask, don't tell
A US military policy governing homosexuality and bisexuality in the military. Basically, any enlistee who is a homosexual cannot divulge this information, on or off duty, while in the military
don't ask, don't tell, don't harass, don't pursue
The full name of the U.S. Military's "don't ask, don't tell" policy concerning the service of homosexuals in the military as defined in
kiss and tell
To betray a confidence by disclosing private information
kiss-and-tell
betraying a confidence by disclosing private information
only time will tell
Alternative form of time will tell
pray tell
Expressing incredulity, please explain (some claim or position the speaker doubts)

But how, pray tell, do you notice something that happens when you're asleep?.

pray tell
Please explain (something the requestor does not yet understand)

Pray tell us, how will they fare while you are away?.

show and tell
A school activity in which each student brings an item to school and gives a talk on it to the class
telling
Counting, numbering
telling
revealing information
telling
Present participle of tell
telling
The act of narration
telling
having force
tellingly
in a telling manner; convincingly
time will tell
The results of an action cannot be known beforehand

This may not be a good idea, but time will tell.

to tell the truth
An attestation to the truthfulness and frankness of an associated statement
you can't tell a book by its cover
Alternative form of you can't judge a book by its cover
told
Told is the past tense and past participle of tell
blood will tell
(deyim) family characteristics cannot be concealed
told
of Tell
told
{a} related, mentioned, said, made known
telling
{s} striking; effective
telling
Operating with great effect; effective; as, a telling speech
telling
an act of narration; "he was the hero according to his own relation"; "his endless recounting of the incident eventually became unbearable"
telling
The disclosure of information
telling
You use there's no telling to introduce a statement when you want to say that it is impossible to know what will happen in a situation. There's no telling how long the talks could drag on
telling
disclosing information or giving evidence about another
telling
serving to convince
telling
informing by words
telling
disclosing unintentionally; "a telling smile"; "a telltale panel of lights"; "a telltale patch of oil on the water marked where the boat went down"
telling
A telling argument or criticism is a very effective one. The most telling condemnation of the system was that it failed to fulfil its function
telling
{i} tale, story
telling
If something is telling, it shows the true nature of a person or situation. How a man shaves may be a telling clue to his age. = revealing + tellingly tell·ing·ly Most tellingly, perhaps, chimpanzees do not draw as much information from the world around them as we do
telling
The telling of a story or of something that has happened is the reporting of it to other people. Herbert sat quietly through the telling of this saga
telling
powerfully persuasive; "a cogent argument"; "a telling presentation"; "a weighty argument"
telling
producing a strong effect; "gave an impressive performance as Othello"; "a telling gesture"
tellingly
in a telling manner; "the plain manner of its style all the more tellingly points up the horror of the case
tellingly
effectively, strikingly, forcefully
tells
Third person singular simple present form of to tell
told
You can use all told to introduce or follow a summary, general statement, or total. All told there were 104 people on the payroll. Past tense and past participle of tell. the past tense and past participle of tell
told
past of tell
Turkish - English

Definition of tell in Turkish English dictionary

tell in
tell of
tell
Favorites